Stad denkt aan woonwinkel

Print
Sint-Niklaas - Het toekomstig stadsbestuur van Sint-Niklaas denkt na over een aantal nieuwe huisvestingsprojecten. Daarbij staat de oprichting van een woonwinkel, die alle diensten rond huisvesting centraliseert, hoog op de agenda. De stad moet ook dringend noodwoningen creëren.
BR>
De volgende zes jaar komt huisvesting nadrukkelijk in beeld. Er staan een aantal grote sociale woonprojecten op stapel, waaronder de uitbreiding van de Clementwijk en het sociale woonproject op de site van de stadszalen.

De werkgroep Huisvesting, die de krachtlijnen vastlegt voor het huisvestingsbeleid van de komende zes jaar in het kader van de witboekonderhandelingen, komt vrijdag een eerste keer samen. Een belangrijk agendapunt is de oprichting van een woonwinkel.

Diensten centraliseren

Naar analogie met de werkwinkel moet die woonwinkel alle diensten rond huisvesting centraliseren. Het stedelijk Woonloket, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Sociaal Verhuurkantoor en de Huurdersbond Waasland zouden op één plaats verenigd kunnen worden. Dat zorgt niet alleen voor een meer efficiënte dienstverlening, maar ook voor drempelverlaging.

Problemen en vragen over premies, subsidies, sociale woningen, rechten en plichten van huurders en verhuurders, wachtlijsten, enzovoort zouden aan één loket kunnen afgehandeld worden. ”Er wordt inderdaad ernstig over nagedacht”, bevestigt schepen van Huisvesting Marc Heynderickx (CD&V). Ook dringend wordt de realisatie van een aantal noodwoningen. In Sint-Niklaas is er, in tegenstelling tot vele andere gemeenten, momenteel geen enkele noodwoning.

Noodwoningen bieden tijdelijk onderdak aan mensen die bijvoorbeeld door een rechter uit hun woning zijn gezet of er onmogelijk nog kunnen blijven door een brand of een overstroming, of omdat de woning onbewoonbaar is verklaard. Noodwoningen zijn niet bedoeld voor asielzoekers.

”Er komen zeker nieuwe noodwoningen”, bevestigt burgemeester Freddy Willockx (sp.a). Verder moet er ook een oplossing worden gezocht voor de sociale huisvestingsproblematiek. De wachtlijst voor huurwoningen van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij is het laatste jaar met tien procent gegroeid. Momenteel staan er 1.336 kandidaten op de lijst, 125 meer dan vorig jaar. De wachttijd voor appartementen varieert van drie tot vier jaar. Voor een huis is dat zelfs minstens vijf jaar.
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio