Milieugroep kant zich tegen bebouwing op militair domein

Print
Baarle-Hertog - De ABC Milieugroep verzet zich tegen de plannen van de Nederlandse overheid om op het leegstaande militaire domein op Ghil in Baarle bebouwing op te trekken. Er zou zelfs sprake zijn van een nieuwe golfbaan. Volgens de groep strookt dit niet met de Belgische natuurgebieden die het domein omzomen.
BR>
Afgezien van enkele krakers die er hun intrek hebben genomen, vinden op het vroegere militaire magazijnencomplex op Ghil geen activiteiten meer plaats. De basis ligt op Nederlands grondgebied, maar grenst aan Weelde-Statie (Ravels), het Turnhouts Vennengebied en Zondereigen (Baarle-Hertog).

In de herbestemmingsplannen voor het gebied spreekt de Nederlandse overheid nu van vijftig procent bebouwing en vijftig procent natuur. Bij de bebouwing hoort ook een golfbaan, waarvoor er vergevorderde onderhandelingen zouden bestaan.

In een degelijk geargumenteerde brief aan het gemeentebestuur van Baarle- Nassau verzet de Milieugroep ABC, wat staat voor Alphen-Baarle-Chaam, zich tegen deze plannen. ”De overheid komt tot die ontwikkelingsrichting door het terrein en de omgeving als bosgebied met weinig kwaliteiten of lage natuurwaarde te omschrijven”, zegt de groep.

”Dat geeft een vertekend beeld. Zeker als je weet dat de Vlaamse overheid de omgeving aan Belgische zijde als waardevol natuurgebied erkent en het in Europees habitat- en vogelrichtlijngebied ligt.”

De milieukoepel pleit er voor om het hele militaire domein terug te geven aan de natuur en vraagt aan de gemeente om dat standpunt te steunen.
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio