Geen onteigeningen in Hoevenen

Een honderdtal bewoners wilde dinsdag weten hoe de gemeente de plannen voor de invulling van het binnengebied achter het OCMW-gebouw aanpast. Die veranderingen komen er omdat de gemeente rekening houdt met 110 bezwaarschriften.

BR>

Tussen de Lombaardstraat, de Eduard De Beukelaerlaan en de Kerkstraat ligt een gebied van 5,5 hectare. Hier plant de gemeente sociale appartementen, een gebouw met serviceflats en dienstencentrum en later ook sociale huur- en koopwoningen.

Deze plannen lokten massaal protest uit bij de buurtbewoners. Vooral de geplande onteigeningen van tuinen deed de buurt steigeren. Het regende bezwaarschriften, 110 stuks in totaal.

Tijdens een bijeenkomst in Hoevenen lichtte de gemeente de aangepaste plannen toe. ”Van mogelijke onteigeningen is er nergens sprake meer. Er komt géén hoog gebouw achter de tuinen van de bewoners van de E. De Beukelaerlaan. Die voorziene ruimte wordt in de nieuwe planning ingevuld door twee percelen voor open bebouwing. Eén van de twee geplande sociale gebouwen blijft behouden, maar telt nu slechts één verdieping met daarop een schuin dak”, aldus de Stabroekse schepen voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Lutgarde Matthysen (Idee).

Er kwamen ook heel wat bezwaren binnen over het schenden van de privacy van de huidige bewoners. ”De mensen uit de Lombaardstraat krijgen daarom de kans om enkele meters tuin bij te kopen. Zo ontstaat extra ruimte tussen de huidige woningen en de realisaties in het binnengebied”, aldus nog de schepen.

In de Lombaardstraat komt er geen ontsluitingsweg voor de wijk. Alleen fietsers en zachte weggebruikers krijgen er een doorsteek. Voor dat geplande fiets- en voetpad zijn geen onteigeningen nodig. De ontsluiting van de wijk gebeurt langs de bestaande wegen en via een nieuw aan te leggen weg vanuit de Kerkstraat, vlakbij het huidige OCMW-gebouw. Ook de vraag om in het gebied ruimte te voorzien voor een speelweide is weerhouden.

”De tijd om officieel bezwaren in te dienen, is verstreken. De bewoners kunnen nog wel op- en aanmerkingen formuleren over het nieuwe plan. Dat kan nog tot 15 december. De gemeenteraad van januari buigt zich over deze verkaveling”, aldus nog schepen Matthysen.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio