Belastingen blijven ongewijzigd in 2007

Print
Lint - De Lintenaren mogen op hun twee oren slapen: de belastingen worden in 2007 niet verhoogd. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft 7,3%. Ook de 980 opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.
BR>
Burgemeester Nicole Muyshondt: ”De inkomsten voor het jaar 2007 worden geraamd op 7.369.557 euro. Dat is een daling van 443.563 euro in vergelijking met 2006. De daling is een gevolg van het wegvallen van uitzonderlijke eenmalige ontvangsten in 2006 zoals de Suez-operaties. De uitgaven worden geraamd op 8.221.930 euro. Dat is dan weer een stijging van 125.000 euro, vooral het gevolg van de stijging van de personeelskosten. Ook het OCMW krijgt meer geld. De gemeentefinanciën blijven echter gezond, zodat we noch de personenbelasting van 7,3%, noch de 980 opcentiemen moeten verhogen.”

Wat de investeringen voor 2007 betreft, is er in de begroting een bedrag van 1.307.709 euro ingeschreven.

De belangrijkste investeringen zijn aanpassingswerken aan het gemeentehuis (60.000 euro), wegwerkzaamheden aan de IJzerenwegstraat (900.000 euro), het buitengewoon onderhoud van allerlei wegen (60.000 euro) en de aankoop van een lichte vrachtwagen (35.000 euro).

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio