BbA heeft weinig onderhandelingsruimte

Eergisteren maakten BbA en sp.aspirit bekend, samen te willen onderhandelen over een bestuursakkoord. Gisteren verbonden ook CD&V en VLD hun lot aan elkaar.

jmartynowski

BR>

Zowel CD&V als VLD zijn er van overtuigd dat er een coalitie moet gevormd worden met BbA. Samen hebben ze dan twaalf van de 21 zetels. Het voorstel dat daarbij gedaan werd, zal ongetwijfeld nog voor heel wat discussie zorgen. ”Wij zijn de grootste partij, dus leveren wij de burgemeester”, aldus CD&V voorzitter Gerda Pichal. ”Daarnaast hebben we recht op twee schepenen en VLD krijgt één schepenmandaat. BbA krijgt eveneens twee schepenen en de voorzitter van het OCMW, die ook zitting heeft in het schepencollege.”

Praten over een compromisfiguur als burgemeester wil CD&V niet. ”Noch CD&V, noch VLD, zullen een bestuurssakkoord goedkeuren wanneer een andere partij dan CD&V de burgemeester voordraagt.” Pichal bevestigde dat ze daarmee Leo Vlaeymans bedoelt. CD&V is evenmin vragende partij om iemand anders dan Vlaeymans aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraad. ”Voor ons is dat geen breekpunt, maar dan mag het wel niemand van het schepencollege zijn.” In het voorstel is géén sprake van sp.a. ”Als BbA vasthoudt aan hun overeenkomst met sp.a, zullen zij het cadeau moeten geven en een schepenzetel afstaan aan sp.a”, besluit Pichal.

Strak

In het kamp van BbA komt het voorstel zeer strak over. ”We zijn al blij dat er eindelijk reactie is, maar veel ruimte tot onderhandelen laat men ons niet”, zegt Dis Van Berckelaer. ”Een akkoord vóór 22 december, blijft onze eerste doelstelling. Het gaat trouwens niet enkel over de mandaten, het programma is voor ons zeker zo belangrijk.”

Voorzitter Erik Huyghe voegde er nog aan toe dat de overeenkomst tussen BbA en sp.a-spirit zeker gerespecteerd zal worden.

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio