Strikte financieën vormen prioriteit

Print
Hamme - Bij de voorstelling van het nieuwe schepencollege verklaarden CD&V en VLD dat het voeren van een strikt financieel beleid de hoofdprioriteit is. Ook het statuut van Hamme als ‘buitengebied’ moet weggewerkt worden.
BR>
”Hamme moet zo snel mogelijk evolueren van een fiscaal kwetsbare gemeente naar een welvarende gemeente met een gemiddelde belastingsdruk”, verklaarde burgemeester Paul Van de Casteele(CD&V) die op 2 januari een derde ambtstermijn begint.

”Wij zoeken naar een juridisch correcte manier om een eind te maken aan de belastingsproblemen met de zelfstandigen en de bedrijfswereld. Het fiscaal evenwicht met de andere bevolkingsgroepen blijft gegarandeerd.”

Een derde prioriteit wordt de vernieuwing van het centrum door het ontwikkelen van projecten.

Bevoegdheden

In het nieuwe schepencollege telt CD&V naast de burgemeester drie schepenen. Herman Vijt behoudt zijn mandaat. Hij is bevoegd voor cultuur, toerisme en mobiliteit. Etienne Drieghe ruilt het OCMW-voorzitterschap voor een schepenambt. Openbare werken, huisvesting en onderwijs zijn zijn bevoegdheden. Uittredend schepen François De Graef maakt nog vier jaar deel uit van het college. Nadien volgt Luk De Mey hem op. De Graef behoudt zijn huidige bevoegdheden van sport en recreatie, onderhoudswerken en begraafplaatsen.

De VLD krijgt drie schepenambten en het voorzitterschap van het OCMW. Frans Van Gaeveren die afscheid neemt als gedeputeerde wordt bevoegd voor financiën en begroting, ruimtelijke ordening en feestelijkheden. Tom Waterschoot wordt schepen van lokale economie, KMO, middenstand, markten en kermissen.

Hilde Landtsheer, de enige vrouw, heheert milieu, jeugd en wijkraden.

De nieuwe bestuursploeg volgt volledig de bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet. Zo is Paul Verschelden (VLD), die OCMW-voorzitter wordt, volwaardig lid van het schepencollege met welzijn en sociale zaken als bevoegdheden.

Burgemeester Paul Van de Casteele, verantwoordelijk voor het algemeen beleid, personeel, informatie, landbouw en polders, zit de gemeenteraad niet meer voor. Die taak gaat naar het nieuw verkozen raadslid Koen Mettepenningen (CD&V).
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio