Luc Blommaerts in 2009 burgemeester

Burgemeester Jef Van linden draagt maar tot 31 december 2008 de burgemeesterssjerp. Daarna neemt huidig schepen Luc Blommaerts voor de vier volgende jaren de fakkel over.

jmartynowski

BR>

CD&V-voorzitter Leo Vermeulen: ”Jef Van linden, die een geweldige score haalde, met niet minder dan 1.479 voorkeurstemmen, had vroeger al te kennen gegeven dat het belangrijk was om tijdig plaats te ruimen voor jongere partijgenoten. Hij is nu 58 jaar en vindt dat 60 jaar de aangewezen leeftijd is om de burgemeestersstoel door te schuiven. Onze huidige schepen Luc Blommaerts is 46 jaar en behaalde eveneens een hoog aantal stemmen: 1.205. Wij vonden het dan ook aangewezen om Luc te vragen op 1 januari 2009 Jef als burgemeester op te volgen. Tot dan zal Luc in de nieuwe ploeg tweede schepen zijn. Na de wissel wordt Jef Van linden schepen.”

In de coalitie met de VLD zullen naar alle waarschijnlijkheid Annemie Kempenaers en Luc Abrams opnieuw aantreden. Respectievelijk als eerste en vierde schepen. Ze behouden hun bevoegdheden, mits kleine aanpassingen. Zo zal Kempenaers er ontwikkelingssamenwerking bij krijgen en Abrams informatica.

Van CD&V-zijde nemen nog Jef Plasmans (derde schepen), Erna Depauw (vijfde schepen) en Jos Jacobs (zesde schepen) zitting. Jacobs neemt echter al eind oktober 2007 ontslag. Hij wordt dan opgevolgd door de 55-jarige Eddy Verbist uit Waarloos, die nu reeds gemeenteraadslid is.

Wat de bevoegdheden binnen de CD&V-schepenen betreft, moeten de laatste kaarten nog geschud worden. In de regel zullen de huidige schepenen hun bevoegdheden behouden. Bij de burgemeesterswissel zal alles opnieuw bekeken worden. Josée Vingerhoets (CD&V), die nu pas verkozen is, zal ontslag nemen om OCMW-voorzitster te worden. Ze wordt dan opgevolgd door Maria Vansweevelt.

Vastgoed

Jobs in de regio