Bewoners vieren dertigste verjaardag woonerf Beekvelden

De wijk Beekvelden in Reet (Rumst), het eerste officieel erkende woonerf in Vlaanderen, bestaat dertig jaar. De bewoners vierden dit afgelopen zaterdag met een uitgebreid feestmaal, een dansavond, een tentoonstelling en een speech in Fidel Castrostijl.

jmartynowski

BR>

De uitbreiding van de Antwerpse stadsagglomeratie reikte op een bepaald moment tot in de gemeente Reet. Vele jonge koppels zochten een woning aan de zuidrand van de metropool. Ook het toenmalige Reetse gemeentebestuur zag wel brood in het verkavelen van weiland.

De eerste steenlegging van de nieuwe woonwijk met 113 woningen, Beekvelden genaamd, werd uitgevoerd op 20 september 1975. De autochtone Retenaren keken bij aanvang een beetje argwanend naar het bruisende leven op de plaats waar vroeger vee graasde. De jonge gezinnen vormden al vlug een eigen gemeenschap en richtten het wijkcollectief Beekvelden op. Ze bekwamen van het gemeentebestuur in 1981 dat hun wijk een woonerf werd.

”Dit houdt in dat hier absolute voorrang voor voetgangers en fietsers geldt”, zegt Raf Waumans, woordvoerder van de huidige stuurgroep. ”Er kan ook niet worden geparkeerd, tenzij op de parkings. Enkel voor laden, lossen en wassen worden wagens in de wijk toegelaten. Bovendien geldt er een snelheidsbeperking tot twintig kilometer per uur.”

Het isolement van de wijk tegenover de rest van de gemeente bestaat ondertussen al lang niet meer. ”Na dertig jaar wonen nog steeds meer dan zestig procent van de originele bewoners in onze wijk. Het bewijs dat het hier goed wonen is”, zegt oud-voorzitter Wim Stas.

Via tal van activiteiten zorgt de stuurgroep ervoor dat in hun wijk van mogelijke verzuring geen sprake is. Toneelopvoeringen, fietstochten, kinderanimatie en vooral feesten zijn schering en inslag.

Via vergaderingen worden problemen of discussiepunten besproken voor ze beginnen te etteren. De meeste gezinnen waren afgelopen zaterdag dan ook van de partij om het dertigjarigbestaan van de wijk te vieren.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio