Werken tussen Molenbaan en Putakkerstraat

Aan de verkaveling tussen de Molenbaan en de Putakkerstraat is men momenteel gestart met de aanleg van wegen en rioleringen. Tijdens die werken zal er soms verkeershinder zijn op het stuk van de Molenbaan tussen Moleneinde en Van Rotelaarlaan. De firma

jmartynowski

Huijbrechts, die instaat voor de werken aan de verkaveling, zal voor een duidelijke signalisatie van de wegomlegging zorgen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio