Antwerpen plaatst streekproducten in de kijker

Antwerpen plaatst streekproducten in de kijker

Antwerpen plaatst streekproducten in de kijker

Print
Antwerpen - Het Antwerpse stadsbestuur gaat de komende zes jaar een nieuw evenement op poten zetten waarmee ze de lokale gastronomie en het Antwerps erfgoed in de kijker wil zetten.
Een aantal streekproducten, zoals Elixir d'Anvers, de toffees van Roothooft en 'de bollekes' De Koninck, zouden een centrale rol spelen in het nieuwe evenement.

Tijdens de volgende legislatuur zal er ook op toegezien worden dat de evenementen meer verspreid worden over de verschillende wijken en districten van de stad.

Andere onderwerpen
De coalitiepartners in Antwerpen zaten dinsdag rond de tafel over cultuur en onderwijs. Het uitgangspunt voor het komende cultuurbeleid is dat er meer kleur in het aanbod en in het doelgroepenbeleid moet komen. Een restyling van de culturele centra acht uittredend schepen van Cultuur Philip Heylen cruciaal om de toegankelijkheid ervan te vergroten. De verschillende bibliotheken zullen het onderwerp uitmaken van een optimalisatieplan.

"Waar komen er wel en waar niet? Ook de kwaliteit van de gebouwen zullen we onder de loep nemen", zegt schepen Heylen.

De amateurkunstenaars mogen zich voorts aan een extra inspanning verwachten met de oprichting van een fonds voor amateurgezelschappen. Tot slot zal er ook onderzocht worden of het mogelijk is om de collectie precolombiaanse kunst van wijlen Paul Janssen naar het Etnografisch Museum van Antwerpen te halen.

Onderwijs
Op het vlak van onderwijs willen de coalitiepartners het huidige beleid verder zetten. De ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs blijft ook de komende legislatuur centraal staan.

"Nieuw is wel dat er meer nadruk zal worden gelegd op een structurele samenwerking tussen het onderwijs en cultuur en onderwijs en sport", aldus huidig schepen van Onderwijs Robert Voorhamme. Nadat de voorbije legislatuur al de maximumfactuur in het basisonderwijs werd ingevoerd, zal die de komende zes jaar ook in het secundair onderwijs van het stedelijk onderwijs zijn intrede doen. Ook het tertiair onderwijs, het voortgezette beroepsonderwijs, zal de volgende zes jaar het levenslicht zien in Antwerpen.

"Het tertiair onderwijs richt zich tot diegenen die het secundair onderwijs hebben volbracht en voor wie de kloof naar het bachelor/master systeem te groot is", aldus Voorhamme.

Het stedelijk onderwijs zal de komende zes jaar ook verder verzelfstandigd worden. De coalitiepartners kwamen bovendien overeen om een aparte algemene directeur voor het stedelijk onderwijs aan te stellen. Hij of zij moet de verzelfstandiging dan verder vorm geven. Het stadsbestuur wil er tot slot voor zorgen dat elk district over minstens een jeugdcentrum zal beschikken.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio