Begrafenisstemming in raadszaal

Print
Brecht - Er hing een unheimliche sfeer tijdens de eerste gemeenteraadszittingen na de verkiezingen. Geen felicitaties voor de overwinnaars, geen troostende woorden voor de verliezers. En Jos Janssens, de burgemeester, die niet meer opkwam? Hij leidde de vergadering alsof er niets aan de hand was. Het publiek kreeg de indruk dat àlle raadsleden - enkelen kwamen zelfs te laat - zwaar op hun donder hadden gekregen, want ze zaten erbij als geslagen honden.
BR>
Ophefmakende beslissingen werden niet genomen. Behalve misschien dat de brandweer geen bosbrandweerwagen meer op zijn aankoopprogramma heeft staan, maar wel een halfzware autopomp, vijf ademhalingstoestellen en een warmtebeeldcamera.

Die materialen worden in 2007 door de hogere overheid gesubsidieerd voor 50 procent. ”De halfzware autopomp krijgt een plaats in de nog op te richten voorpost in Sint- Job”, lichtte Jos Janssens toe. De prijs van zo’n autopomp wordt geraamd op 214.000 euro.

Op vraag van Groen! vertrekt vanuit de gemeente Brecht een brief naar alle leden van de Raad van Bestuur van het GC Jan Vander Noot om talrijker aanwezig te zijn op de vergaderingen.

Meteen is ook al een opdracht weggelegd voor het nieuwe gemeentebestuur, dat er mee over moet waken dat het nodige aantal mensen de (advies)raden bijwoont.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio