Districten krijgen meer bevoegdheid

De Antwerpse districten krijgen de volgende legislatuur meer geld om hun beleid vorm te geven. Met het districtsontwikkelingsfonds wil het stadsbestuur samen met het districtsbestuur extra impulsen geven. De onderhandelaars van sp.a-spirit, CD&V/N-VA en VLD-Vivant zaten maandag samen over patrimoniumbeheer en de districten. Op volgende punten bereikten ze een akkoord.

jmartynowski

BR>

Hoe kan aan de behoeften worden voldaan van de districten op het gebied van het openbaar domein? ”Door de dotaties aan de districten te laten stijgen met de groeivoet van het gemeentefonds”, zegt CD&V-onderhandelaar Philip Heylen. ”Daarnaast richten we een districtsontwikkelingsfonds op. Dit geeft ons een instrument om impulsen te geven in de districten. We willen meer verkeersveiligheid door extra fietspaden aan te leggen. Normaal moet het district dat zelf voor 100% financieren. Met het fonds komen we mee tussen. De criteria om in aanmerking te komen voor het fonds leggen we nog vast. Het is nu onmogelijk om al te zeggen hoeveel geld de districten meer gaan krijgen.”

De districten worden meer betrokken bij het veiligheidsbeleid en het OCMW. De districtsbesturen krijgen meer beleidsondersteuning vanuit het personeel.

Wijkoverleg

Bij grote stadsprojecten komt een overlegparagraaf. De organisatie ligt in handen van het stedelijk wijkoverleg. In de bestekken voor grote projecten wordt aan de ontwikkelaars gevraagd om een communicatietraject met de buurt op te zetten. ”Binnen het stedelijk wijkoverleg geven we voorrang aan de georganiseerde bewoners”, zegt burgemeester Patrick Janssens (sp.a).

Wagens

De onderhandelaars willen het aankoopbeleid van de stad Antwerpen en het OCMW beter op elkaar afstemmen. ”Misschien moeten we tot één aankoopdienst komen”, zegt Janssens. De onderhandelaars willen één merk van stadswagens en het voertuigencentrum uitbesteden. Een expertisecentrum rond overheidsopdrachten zorgt dat Antwerpen steeds de beste overeenkomsten sluit.

Energie

Een energiebesparende dienst moet niet alleen de stadsgebouwen energiezuinig maken en houden, maar ook de bevolking sensibiliseren en adviseren.

Fonteinen

Antwerpen heeft nood aan meer water in het straatbeeld. Dat kan door fonteinen, maar het mag ook iets meer zijn. ”Op termijn verhuist het hof van beroep naar de Britselei”, zegt Ludo Van Campenhout (VLD). ”Op de plek van het huidige gebouw aan de Waalsekaai herstellen we het historisch dok. Dit is betaalbaar én haalbaar. Hetzelfde doen we aan de IJzerlaan.” En om de onderhandelingen vlot te doen verlopen, trakteerde Fauzaya Talhaoui (spirit) de onderhandelaars met koekjes naar aanleiding van het suikerfeest.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio