Gemeente legt kruispunt Leurshoek opnieuw aan

Print
Beveren-Waas - Het gemeentebestuur van Beveren heeft de plannen klaar voor de heraanleg van het kruispunt van de Leurshoek met de Floralaan, Kallobaan, Halfdreef en Van der Aastraat. Vanwege de verkeersveiligheid is de gemeente bereid ruim 350.000 euro in het project te pompen.
BR>
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas legde in 2005 de verkaveling Marcel Van der Aastraat aan. De nieuwe straat zorgt sindsdien voor een bijkomende verkeersbelasting op het kruispunt van de vijf straten.

"Daarom moet het kruispunt worden heraangelegd. Daarvan wordt gebruikgemaakt om in de Van der Aastraat rioleringen aan te leggen om het regenwater en afvalwater van de rioleringen van de Kallobaan op te vangen", schetst schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).

De heraanleg van het kruispunt Leurshoek gaat gepaard met een wijziging aan de verkeersafwikkeling. "Om de zichtbaarheid te verhogen wordt het kruispunt aan de Van der Aastraat een beetje naar voren gebracht. De Van der Aastraat zal nog alleen vanaf het kruispunt kunnen worden ingereden. Het uitrijden ervan zal nog alleen via de Polderdreef kunnen. We creëren zo een circuit. De realisatie daarvan maakt deel uit van het project Kasteeldreef", zegt Van Roeyen.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio