Mortsels professor bij Europees Hof

Professor Koen Lenaerts, magistraat bij het Europees Hof van Justitie, wordt een van de belangrijkste rechters in Europa. De Mortselaar werd verkozen tot voorzitter van de vierde kamer van het Hof van Justitie.

jmartynowski

BR>

Koen Lenaerts (51) werd geboren op 20 december 1954 in Mortsel. Na studies aan de KU Leuven en Harvard, is hij sinds 1983 professor Europees Recht aan de KU Leuven. Sinds 1990 is hij buitengewoon hoogleraar en directeur van het Instituut voor Europees Recht.

Koen Lenaerts heeft al een indrukwekkende carrière als Europees magistraat. Hij was eerst rechter in het gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, van 1989 tot 2003. In oktober 2003 werd hij rechter in het Hof van Justitie. Hij volgde toen voor België Melchior Wathelet op.

Zijn aanduiding tot kamervoorzitter in het Hof is geen benoeming, maar een verkiezing door zijn collega-rechters voor drie jaar. Een kamer in het Europees Hof bestaat uit vijf rechters. De voorzitters behoren onmiskenbaar tot de top van de Europese magistratuur.

Vastgoed

Jobs in de regio