Nieuwe verkavelingen beschikbaar

Print
Vorselaar - Binnenkort zullen er heel wat nieuwe kavels ter beschikking komen voor de Vorselaarnaren. Bij de verkavelingen De Schrans en Molenbaan is namelijk begonnen met de aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen.
BR>
Deze verkaveling, gelegen tussen Riemenstraat, Rozenlaan en Heuvelstraat, omvat 27 sociale kavels. De riolering is er al in orde, de bestrating van de verkaveling is aan de gang. "Over een maand zullen ook de nutsvoorzieningen klaar zijn", zegt Daniel Claes, schepen van Huisvesting. "Daarna kan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) de prijzen bepalen. Begin volgend jaar staat er een verkoopsvergadering gepland voor de vele ingeschrevenen. De laatste stap is een loting tussen de geïnteresseerde burgers en de uiteindelijke verkoop."

Molenbaan

Ook aan de verkaveling in de Molenbaan is gestart met de werkzaamheden. De firma Huybrechts zal daar instaan voor de aanleg van de wegen en het gescheiden rioleringsstelsel. In deze verkaveling zitten 28 kavels die via de privémarkt verkocht worden en een onbekend aantal sociale kavels.

Alles bij elkaar zorgt dit voor een zestigtal nieuwe kavels in Vorselaar. Vele burgers van het kasteeldorp vroegen al langer naar nieuwe sociale verkavelingen.
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio