Nieuwe burgemeester nog maar zes jaar in politiek

Nieuwe burgemeester nog maar zes jaar in politiek

Nieuwe burgemeester nog maar zes jaar in politiek

Print
Lint - De nieuwe burgemeester Stanny Tuyteleers daagt niet uit het niets op. De 54-jarige geboren en getogen Lintenaar is zowat zijn hele leven al actief geweest in het Lintse maatschappelijk gebeuren.
BR>
In 1999 werd hij lid van de CVP. In 2000 werd hij gekozen. In 2005 was hij schepen. Op 1 januari wordt hij de nieuwe burgemeester. Een Blitzcarrière.

Na zijn middelbare studies aan het VTI in Lier werkte Stanny Tuyteleers tot vorig jaar in een telecommunicatiebedrijf als programmeur van software. Na zijn dagtaak en naast zijn gezinsleven - samen met echtgenote Ria Pihay heeft hij drie kinderen en al twee kleinkinderen - was hij actief op allerlei domeinen: jarenlang groepsleider van KLJ, voetballer bij en in het bestuur van FC De Molen, volleyballer en bestuurslid bij Volley Lint, trainer bij deze club maar vooral twintig jaar volwassen begeleider bij de chiromeisjes. Dus ook mee op kamp en koken. "Allemaal boeiend. Maar vooral met jonge mensen werken is zeer verrijkend. Mijn jarenlange inzet verklaart misschien voor een deel mijn hoog aantal voorkeurstemmen." Stanny vergaarde inderdaad 556 stemmen achter zijn naam. Maar ook zijn inzet tijdens zijn tweejarig schepenambt zal niet vreemd zijn aan dit resultaat.

"Mijn vier eerste jaren in de gemeenteraad waren erg frustrerend. Als gewoon raadslid heb je maar te knikken. Alles wordt van bovenaf beslist. Daarom wil ik vanaf de volgende legislatuur bij ieder nieuw dossier mijn medegekozenen betrekken. Betrokkenheid roept verantwoordelijkheid op. Ook van mijn schepenen verwacht ik maximale inzet", stelt Stanny.

Zware taak

"Als schepen heb ik al ondervonden dat men soms moeilijke knopen moet doorhakken en men niet voor iedereen even goed kan doen. Dat ik soms al eens met mijn gezicht tegen de muur zal lopen, besef ik wel. Het wordt trouwens nog veel leren. Zeker ook als lid van de politieraad. Een domein dat me totaal nieuw is. Toch heb ik al duidelijke objectieven voor ogen. Ik wil Lint landelijk houden. Sociale kavels moeten, andere kavels kunnen. Maar niet alles wat op het gewestplan rood ziet, dient volgebouwd. Ik wens ook een oplossing voor het gebrek aan ruimte voor de indoorsporten. Tegen maart 2007 wil ik het probleem in kaart hebben na overleg met alle betrokkenen. Dan moet er een oplossing komen. Ik zie al reële mogelijkheden, maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. En bovenal wil ik in het belang van Lint goed werk leveren. Dan hebben we trouwens ook kans er binnen zes jaar weer bij te zijn. En dat is toch een gezonde ambitie, niet?"
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio