Bewoners protesteren tegen structuurplan

Bewoners protesteren tegen structuurplan

Bewoners protesteren tegen structuurplan

Print
Grobbendonk - Zestig bewoners van De Lindekens in Bouwel (Grobbendonk) droegen dinsdagavond een lijkkist op de gemeenteraad binnen. Volgens de delegatie tast het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan(GRS) de leefbaarheid van hun wijk aan. VLD en CD&V keurden het plan goed waarop raadslid Willy Van Goubergen (CD&V), die zelf in de buurt woont, boos de zaal verliet.
BR>
Raadslid Willy Van Goubergen verwoordt de angst van zijn buren. "De Lindekens is een woonzone en dat moet zo blijven. Het GRS laat toe dat bedrijven met een maximum vloeroppervlakte van 300m2 zich in onze buurt vestigen. Hiertegen verzet ik mij pertinent. Het GRS stimuleert de aantrekking van grote bedrijven terwijl verkeersdrukte onze wijk nu al onleefbaar maakt", fulmineert Van Goubergen.

Volgens schepen Paul Van Rompaey (VLD) wordt het plan verkeerd begrepen. "Onze bedoeling is net de komst van mastodonten te vermijden. Als we de beperking van 300m2 schrappen, sluiten we niet uit dat er bedrijven komen van 500m2 en groter."

Schepen Martine Taelman treedt haar collega bij. "De Lindekens is een woonkern, dus we willen ambachtelijke activiteiten stimuleren zoals een bakker of een slager. Van De Lindekens een ambachtelijke zone maken is hoegenaamd niet de bedoeling."

Burgemeester Herman Wouters (VLD) schorste de zitting een kwartier om de secretaris de kans te geven het GRS aan te passen. In de vernieuwde tekst staat dat het gebied woonzone blijft. De verwijzing naar de 300m2 bedrijfsoppervlakte blijft behouden. Van Goubergen stemde tegen en verliet misnoegd de zitting toen VLD en zijn partijgenoten het plan goedkeurden.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio