Onderzoek naar 'trage wegen'

Onderzoek naar 'trage wegen'

Onderzoek naar 'trage wegen'

Print
Bornem - Om te vermijden dat 'trage wegen' in de gemeente nog verder verloren gaan, start het gemeentebestuur van Bornem een onderzoek. Dat loopt in samenwerking met Igemo.
BR>
Onder trage wegen verstaat het gemeentebestuur buurtwegen, veldwegen, aardewegen, jaag- en kerkepaden, kortom wegen die specifiek bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers of zelfs ruiters. Van oudsher lieten die wegen toe veilig een korte afstand af te leggen, aan kinderen bijvoorbeeld om naar school te gaan. Veel van die wegen waar dikwijls een historisch belang achter schuilging, zijn evenwel al verdwenen. Aanpalende grondeigenaars hebben in het verleden dikwijls met één ploegvoor de bedding van die wegen ingepalmd zonder dat ze daarvoor op de vingers werden getikt.

In een eerste fase wil de gemeentelijke dienst 'milieu en natuur' nu een inventaris maken van de nog bestaande trage wegen met hun basiskenmerken om van daaruit vast te stellen welke wegen nog functioneel zijn en wat hun knelpunten zijn.

In een tweede fase gaat de dienst dan onderzoeken welke wegen weer als gaanpad kunnen worden ingeschakeld. Dat moet toelaten op termijn via een herwaarderingsplan van deze wegen een nieuw netwerk van veilige verbindingswegen voor zwakke weggebruikters tot stand te brengen.
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio