Waterfactuur van 3333 euro voor alleenstaande moeder

Foto: Wim Hendrix

Waterfactuur van 3333 euro voor alleenstaande moeder

Print
Boom - Een alleenstaande moeder van drie kinderen uit Boom heeft van de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek een waterfactuur van 3333 euro gekregen. De huisvestingsmaatschappij stelt dat ze de vrouw vijf jaar lang te weinig heeft aangerekend en eist het achterstallige bedrag nu in één keer op.

Nacha Peeters (31) woont in de sociale woonblokken van Goed Wonen Rupelstreek aan de Kruiskenslei in Boom. Het gezin moet rondkomen van een uitkering. Net zoals de andere bewoners van het sociale woonblok, betaalt Nacha een forfaitair bedrag voor haar waterverbruik. Maar bij het aanrekenen van het forfait, blijkt de huisvestingsmaatschappij een fout gemaakt te hebben. Deze laatste zou gedurende vijf jaar de helft te weinig hebben gefactureerd. En de huisvestingsmaatschappij eist dat geld nu in één keer op. "Ik dacht eerst dat het om een tikfout ging, maar dat bleek niet te kloppen."

"Het is inderdaad een zeer hoog bedrag", zegt Frank Maermans, directeur van Goed Wonen. "Dit jaar heb ik als directeur besloten om met die forfaitaire bedragen te stoppen. Wij hebben de fout gemaakt om in mei 2010 bij mevrouw Peeters de meterstanden op te meten na zes maanden, in plaats van één jaar."

Nacha nam intussen een advocate onder de arm. "Nu plots met zo’n hoge factuur afkomen is voor een sociale huisvestingsmaatschappij mensonwaardig. In die appartementsblokken wonen economisch zwakkere mensen. Mijn cliënte leeft van een invaliditeitsuitkering en heeft een zwakke gezondheid."

Lees meer in Gazet van Antwerpen: http://onlinekrant.gva.be

SVN
Foto Wim Hendrix

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio