Half miljoen Vlamingen betaalt te zware woonkosten

510.000 Vlamingen besteden meer dan 40 procent van hun inkomen aan hun woning: de hypotheek, het onderhoud en de nutsvoorzieningen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Armoedemonitor. De groep loopt daarmee een groot armoederisico.

fvranckx

Het aantal Vlamingen dat te zware woonkosten betaalt, steeg van 400.000 in 2010 tot 440.000 in 2011 en 510.000 in 2012. Zowat 380.000 Vlamingen hebben een betalingsachterstand voor woning, nutsvoorzieningen of andere leningen.

Armoedegrens

Volgens de recentste cijfers (2012) moet in totaal 11 procent van de Vlamingen zien te overleven met een maandinkomen onder de armoedegrens. Die grens wordt berekend als 60 procent van het mediaaninkomen: 1.002 euro per maand voor een alleenstaande en 2.104 euro voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen.

Zowat 680.000 Vlamingen zitten onder de grens, tegenover 610.000 in 2011 en 650.000 in 2010. Volgens de Studiedienst van de Vlaamse regering, die het rapport opstelde, zijn die schommelingen echter niet statistisch significant. 90.000 Vlamingen moesten in 2012 rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt, hoewel ze een job hebben.

Vooral personen boven de 65 lopen risico op armoede. Eén op drie van het totale aantal personen onder de armoederisicodrempel is 65 jaar of ouder. Dit resultaat moet mogelijk wel worden genuanceerd omdat de monitor geen rekening houdt met beschikbare spaartegoeden of een afbetaalde woning.

Ook personen die geboren zijn buiten de Europese Unie lopen een groter armoederisico, net als laaggeschoolden.

In vergelijking met de andere Europese landen scoort Vlaanderen goed. Enkel Nederland en Tsjechië tellen een lager percentage inwoners dat onder de armoedegrens leeft.

In het Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie heeft de Vlaamse regering zich ertoe verbonden het aantal personen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen. Dat betekent dat in 2020 het aantal armen gedaald zou moeten zijn tot maximaal 430.000.

Belga, Archieffoto PN