Omzet De Kringwinkel stijgt met 4 miljoen

De Vlaamse kringloopcentra zamelden in 2013 vier procent meer herbruikbare goederen in dan in 2012, goed voor een omzetstijging van 4,2 miljoen euro. Vorig jaar ging het om 64.115 ton herbruikbare goederen, een milieuwinst van 65.397 ton CO2 of de jaarlijkse verwarming van 26.848 huishoudens. De hoofdmoot van de ingezamelde goederen waren elektrische toestellen (33%), gevolgd door meubelen (29%), en textiel (13%). Bijna de helft van deze goederen werd opnieuw verkocht in een van de 118 Kringwinkels

Rombouts Dominick

Ook het totale hergebruik in kilogram steeg met zes procent tegenover 2012. Marleen Vos, algemeen directeur van KOMOSIE, vertegenwoordiger van de Kringwinkel: "Dat is goed nieuws. We zamelen niet alleen meer in, maar slagen er ook in om meer goederen een tweede leven te geven. Waar nodig herstellen we, en we blijven investeren in nieuwe innovatieve toepassingen voor binnengebrachte goederen. Zo maken we bijvoorbeeld kussens en lampenkappen van onverkoopbare lakens of hondenmanden van oude koffers."

Bijna de helft (46%) van alle ingezamelde goederen werd opnieuw verkocht in een van de Kringwinkels. Gemiddeld kocht de Vlaming vorig jaar 4,53 kilogram herbruikbare goederen, een totaal gewicht dat volgens de Vlaamse overheid (OVAM) tegen 2015 nog met een halve kilogram omhoog moet." Het blijft onze ambitie dat doel te halen", klinkt het. Ongeveer de helft van de ingezamelde goederen werd niet verkocht en afgevoerd naar gespecialiseerde recyclagebedrijven. Zeven procent was restafval.

De winkelomzet in de 118 Vlaamse Kringwinkels steeg in 2013 van 38,4 naar 42,6 miljoen euro. Meubelen (38%), vrije tijd (21%) en textiel (15%) waren de meest verkochte productgroepen. 4,6 miljoen betalende klanten stapten vorig jaar De Kringwinkel binnen. "Daarbij heeft De Kringwinkel geen winstoogmerk: het merendeel van de centra zijn sociale werkplaatsen. Wat klanten uitgeven in onze winkels gaat integraal naar het creëren van jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en naar onze werking",aldus Vos. "Bovendien streven we ernaar om steeds een uitgebreid aanbod te voorzien voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Dankzij samenwerking met OCMW's en armoedeorganisaties willen we iedereen de kans geven om voordelig kledij, huisraad of een fiets te kopen."

NIGE

Archieffoto Joren De Weerdt