Inzameling en verkoop bij kringwinkels stijgt

De 31 erkende Vlaamse kringloopcentra zamelden vorig jaar 4 procent meer herbruikbare goederen in dan in 2012, goed voor in totaal 64.115 ton. Dat blijkt uit de jaarcijfers van De Kringwinkel. Het ging vooral om elektrische toestellen (33 procent), meubelen (29 procent) en textiel (13 procent). Zesenveertig procent van de goederen werd uiteindelijk in een van de 118 kringwinkels verkocht voor hergebruik. De totale winkelomzet bedroeg 42,6 miljoen euro.

mceulemans

Volgens De Kringwinkel sloeg de vorig jaar gelanceerde slogan 'Wie kringt, die wint' duidelijk aan. Op die manier wilde de organisatie verwoorden dat goederen geven aan een kringloopcentrum of kopen bij een kringwinkel bijdraagt tot een beter leefmilieu en tot tewerkstelling in de eigen regio voor wie elders moeilijk aan de slag kan.

Tweede leven voor goederen

"We zamelen niet alleen meer in, maar slagen er ook in om meer goederen een tweede leven te geven", zegt Marleen Vos, algemeen directeur van de overkoepelende vzw Komosie. "Waar nodig herstellen we, en we blijven investeren in nieuwe innovatieve toepassingen voor binnengebrachte goederen. Zo maken we bijvoorbeeld kussens en lampenkappen van onverkoopbare lakens."

De niet verkochte goederen konden bijna allemaal in gespecialiseerde recyclagebedrijven terecht, slechts 7 procent was restafval. Alles bij elkaar zorgde De Kringwinkel naar eigen zeggen dan ook voor een milieuwinst die vergelijkbaar is met de jaarlijkse verwarming van 26.848 huishoudens.

Meer jobs

De gunstige cijfers deden ook de tewerkstelling bij De Kringwinkel toenemen met 100 personen tot 5.045 medewerkers. De organisatie benadrukt dat ze geen winstoogmerk heeft en het geld dat klanten uitgeven vooral naar het financieren van de eigen sociale werkplaatsen gaat.

Belga, archieffoto