Onderwijs

Print
Beveren-Waas - In Beveren heeft het schepencollege het licht op groen gezet om een overleggroep op te starten met vertegenwoordigers van de schoolbesturen van het vrij en het gemeentelijk onderwijs en het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB). Dat gebeurt in functie van de te verwachten ontwikkelingen in het onderwijsbeleid die zowel invloed hebben op de organisatie van het basisonderwijs als van het secundair onderwijs. De overleggroep zal de mogelijkheden onderzoeken van vormen van inhoudelijke samenwerking, zoals met betrekking tot opleiding van het personeel. Ook vormen van structurele samenwerking, zoals de creatie van scholengroepen, zullen aan bod komen. Uiteindelijke bedoeling is voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs te komen tot een sterk lokaal onderwijs. YV

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio