Vlaanderen kan Nederlands niet verplichten in kinderopvang

Vlaanderen kan Nederlands niet verplichten in kinderopvang

Vlaanderen kan Nederlands niet verplichten in kinderopvang

Print
Kinderopvanginitiatieven in de Vlaamse Gemeenschap kunnen niet verplicht worden het Nederlands te gebruiken in hun dagelijkse werking. Aan de verantwoordelijke van de opvang en aan minstens één kinderbegeleider een actieve kennis van het Nederlands vragen, kan dan weer wel. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof. In hetzelfde arrest bevestigt het Hof de legitimiteit van de voorrangsregel voor Nederlandstalige gezinnen in Brussel.

Het arrest heeft te maken met het nieuwe Vlaamse kinderopvangdecreet. Dat decreet werd in april 2012 gestemd in het Vlaams Parlement en wordt sinds april 2014 ingevoerd. Het decreet bepaalt onder meer de voorwaarden waaraan kinderopvanginiatieven moeten voldoen voor een vergunning.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden is dat de verantwoordelijke van een opvangvoorziening en minstens één van de kinderbegeleiders een actieve kennis heeft van het Nederlands. Daarnaast moeten de opvanginitiatieven ook het Nederlands gebruiken in hun werking om aanspraak te kunnen maken op een basissubsidie.

Het parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels gewest trokken ten strijde tegen die bepalingen.

Conflict met grondwet

Het Grondwettelijk Hof verwerpt nu het grootste deel van hun argumenten, maar geeft de Franstalige toch op één belangrijk punt gelijk. De Vlaamse decreetgever mag namelijk niet eisen dat kinderopvanginiatieven het Nederlands gebruiken in hun werking. Dat is in strijd met de Grondwet.

Aan de verantwoordelijke van de opvang en aan minstens één begeleider een actieve kennis van het Nederlands vragen, is volgens het Hof dan weer geen probleem. Ook de voorrangsregel voor Nederlandstalige gezinnen in het Brussels gewest (55 procent) is volgens het Hof "niet onredelijk", op voorwaarde dat het voor de ouders in kwestie niet te moeilijk is om hun kennis van het Nederlands aan te tonen.

Belga, archieffoto

Nu in het nieuws