Sp.a houdt voorzittersverkiezingen in juni 2015

Sp.a houdt voorzittersverkiezingen in juni 2015

Sp.a houdt voorzittersverkiezingen in juni 2015

Print
Sp.a houdt voorzittersverkiezingen in juni 2015. Dat is maandag beslist op het partijbureau. Na de heisa van de voorbije week lijkt het erop dat voorzitter Bruno Tobback zijn slag heeft thuisgehaald, maar hij ontkent dat er sprake was geweest van vervroegde verkiezingen eind dit jaar.

Nu het partijbureau de voorzittersverkiezingen heeft vastgelegd, op juni 2015, is het scenario van vervroegde verkiezingen van de baan. Maar volgens Tobback "is dat zelfs nooit op de baan geweest". Op het partijbureau is er maandag ongeveer een uur gediscussieerd over de beste timing, aldus de voorzitter.

Een buitenstaander zou kunnen concluderen dat Tobback zijn slag heeft thuisgehaald? "Ik zou dat begrijpen, maar die buitenstaander zou volkomen ongelijk hebben", reageert de voorzitter. De vraag of hij zich volgend jaar opnieuw als kandidaat presenteert, is "op dit ogenblik niet aan de orde".

Vernieuwingsoperatie

Na de fractiedag in Sint-Laureins zet sp.a nu een vernieuwingsoperatie met drie sporen in de steigers. De partij wil inhoudelijk vernieuwen, gaat op organisatorisch vlak "de structuur en werking van de partij in al haar geledingen tegen het licht houden" en wil tenslotte "de manier waarop de partij naar buiten treedt" herdefiniëren.

Op de fractiedagen van 19 en 20 september wordt een blauwdruk voorgesteld. Nadien volgt dan een periode van feedback waarin iedereen commentaar kan geven en suggesties doen, in de eerste plaats de afdelingen. Dat proces zal uitmonden in een congres in februari 2015, waar de vernieuwingsoperatie ter stemming wordt voorgelegd. Op basis van die fundamenten vinden in juni 2015 voorzittersverkiezingen plaats.

"We willen en moeten de mensen in de straat opnieuw raken", besluit Tobback. "Ons doel is een open, warme en toekomstgerichte beweging uitbouwen om ook in de toekomst een toonaangevende rol te spelen in politieke en maatschappelijke discussies."

Belga
Foto Belga: Huidig sp.a-voorzitter Bruno Tobback

Nu in het nieuws