1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Wat verandert er op 1 juli?

Een nieuwe maand, nieuwe veranderingen. Deze treffen opnieuw ook uw portefeuille. Een overzicht.

fvranckx

Dronken rijden strenger bestraft

De onmiddellijke inning voor bestuurders die betrapt worden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed, bedraagt vanaf 1 juli 170 euro in plaats van 150 euro. Die onmiddellijke inning is echter niet langer verplicht. Het parket kan immers ook een minnelijke schikking voorstellen, of de overtreder dagvaarden. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk in geval van recidive.

Lees ook: 7 pintjes op? Boete tot 11.000 euro

Staatshervorming van kracht

Op 1 juli komt een hele reeks nieuwe bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming over naar de deelstaten. Bij de meest zichtbare zijn de kinderbijslag, de woonbonus en het doelgroepenbeleid op de arbeidsmarkt.

De bevoegdheidsoverdrachten kaderen in het tweede luik van de zesde staatshervorming, dat in januari in het staatsblad werd gepubliceerd. Belangrijke bevoegdheden die worden doorgespeeld zijn gezinsbijslag, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, verkeersveiligheid, huurwet, rijopleiding, technische keuring, justitiehuizen en hypotheekregeling.

De precieze invulling van de nieuwe bevoegdheden is onderwerp van de formatiegesprekken voor de nieuwe deelstaatregeringen. Wat de kinderbijslag betreft, lijkt het vast te staan dat de huidige regeling, waarbij ouders 90,28 euro krijgen voor het eerste kind, 167,05 euro voor het tweede en 249,41 euro voor het derde en elk volgende, zal vervallen. Het bedrag voor het eerste kind gaat alleszins omhoog.

Ook de woonbonus is nog voorwerp van discussie, N-VA wil die liefst in de huidige vorm behouden, CD&V wil mettertijd corrigeren.

In Vlaanderen werd afgelopen week beslist onder welke beleidsdomeinen de nieuwe bevoegdheden zouden vallen. Opvallendste beslissing was dat dierenwelzijn niet onder landbouw zal vallen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan onder meer dierenrechtenverenigingen.

Om de overdracht in goede banen te leiden werden twintig samenwerkingsprotocollen gesloten tussen de federale administraties en die van de deelstaten. Onder meer rond afvalstoffen, gesloten jeugdinstellingen en de gezinsbijslag zijn immers goede afspraken over de continuïteit nodig.

De financiële kant van de zaak wordt geregeld in de hervormde bijzondere financieringswet. Zo gaat meer dan 20 miljard euro over van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewesten en krijgen de gewesten een bijkomende fiscale autonomie van 12 miljard euro.

Zelfstandigen krijgen evenveel kinderbijslag als werknemers

Zelfstandigen en werknemers krijgen voortaan evenveel kinderbijslag. Momenteel ontvangt het eerste kind van een zelfstandige 84,43 euro, tegen 90,28 euro voor het eerste kind van een loontrekkende.

Door de gelijkschakeling zal de kinderbijslag voor zelfstandigen op ruim tien jaar met 140 procent gestegen zijn, aldus bevoegd minister Sabine Laruelle (MR). "In 2003 ontving een kind van een zelfstandige de helft van de kinderbijslag die werd betaald aan een kind van een loontrekkende."

Vanaf juli zal bovendien het enige kind of het jongste kind van een zelfstandige ook recht hebben op de leeftijdstoeslag, zoals dat al het geval was voor de loontrekkenden.

Kinkhoestvaccin gratis voor volwassenen

Vanaf 1 juli kunnen zwangere vrouwen en andere volwassenen zich gratis laten inenten tegen kinkhoest. De Vlaamse overheid wil met die maatregel het stijgend aantal gevallen van de ziekte terugdringen.

In 2013 werden in Vlaanderen 650 gevallen van kinkhoest gemeld. In 2011 waren dat er nog maar 143.

Financiële producten die in bitcoin beleggen verboden

Het is vanaf nu verboden om financiële producten aan te bieden die beleggen in virtueel geld, zoals bitcoins, omdat die producten uiterst risicovol, liquide en erg complex zijn voor de consument. Mensen verbieden om bitcoins aan te kopen, kan de FSMA niet.

Ook producten die afhangen van zogenaamde "life settlements" of verhandelde levensverzekeringen zijn vanaf juli verboden. Concreet gaat het om Amerikanen die, uit geldnood, hun levensverzekering verkopen aan bedrijven. Die krijgen dan bij overlijden de premie. Beleggingen in dergelijke levensverzekeringen zijn volgens de FSMA niet alleen onethisch maar ook complex en risicovol.

Een derde product dat wordt verboden zijn beleggingsfondsen en verzekeringsproducten die beleggen in "niet-conventionele" activa, zoals bijvoorbeeld wijn of kunst.

Extra leefloon voor OCMW'ers

De OCMW's krijgen 5 procent meer, of samen op jaarbasis 33 miljoen euro, om de leeflonen te betalen, op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block.

Standaard betaalt de federale overheid de helft van het leefloon terug aan de OCMW's. Dat percentage wordt verhoogd tot 60 en 65 procent voor OCMW's die respectievelijk 500 en 1.000 leefloners tellen. Alle percentages gaan nu met 5 procent omhoog.

Snellere en efficiëntere alcoholcontroles

De politie kan gebruikmaken van samplingtoestellen om de aanwezigheid van alcohol in de lucht te detecteren. Als dat het geval is, kan de politie overgaan tot de normale blaastest of meteen de ademanalyse. Met die procedure zullen de controles efficiënter en vlotter verlopen.

Roamingtarieven dalen

Op 1 juli dalen de roamingkosten voor mobiel bellen, sms'en en surfen binnen de Europese Unie. Wie vanuit een andere lidstaat belt, mag nog maximaal 0,19 euro per minuut betalen. Bovendien kan wie reist in de EU er voortaan voor kiezen een roaming-optie te activeren bij een andere Europese operator.

De prijs voor het mobiel surfen en downloaden van data in een ander Europees land daalt van 45 naar 20 cent per MB, bellen kost nog maximaal 19 cent per minuut in plaats van 24 cent, voor ontvangen oproepen daalt de prijs van 7 naar 5 cent en voor het versturen van een sms'je wordt nog maximaal 6 cent aangerekend, tegenover 8 cent vandaag.

Wie reist in de EU, kan vanaf 1 juli bovendien kiezen om een roaming-optie te activeren bij een andere Europese operator. Het roaming-verbruik binnen de Europese Unie wordt dan rechtstreeks gefactureerd door deze andere operator, terwijl de Belgische reiziger zijn simkaart en telefoonnummer behoudt.

Belga, Foto's PN