OCMW helpt 566 kinderen

OCMW helpt 566 kinderen

OCMW helpt 566 kinderen

Print
De OCMW-dienst Kansen voor Kinderen gaf vorig jaar ondersteuning aan 272 klanten en kon zo 566 kinderen helpen. De winkel van de OCMW-dienst Binnenste Buiten verkocht in 2013 maar liefst 10.991 kledingstukken. Deze cijfers komen uit het jaarverslag 2013 van het Antwerpse OCMW. Vooral de aandacht voor kinderen en jongeren springt in het oog.

“De strijd tegen kinderarmoede blijft een van de belangrijkste prioriteiten voor OCMW Antwerpen”, zegt OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA). “Via verschillende projecten pakt de organisatie dat probleem rechtstreeks en onrechtstreeks aan. Door van jongs af aan in kinderen te investeren, verkleinen we immers de kans dat ze het OCMW later nodig hebben.”

Kinderen uit een gezin waar niemand werkt, hebben 70 procent kans om later ook in armoede te leven. Die vicieuze cirkel wil het OCMW doorbreken door in te zetten op begeleiding naar werk. Vorig jaar volgden 2620 klanten een werkervaringstraject.

Het aantal klanten dat na sociale tewerkstelling aan het werk ging in het reguliere circuit is met twee procent gestegen. Het werkplan Jongerenaanbod richt zich dan weer naar de jongeren zelf met een reeks maatregelen.

Minder opbeurend zijn de cijfers over intrafamiliaal geweld die jaar na jaar blijven stijgen. In 2013 meldden het OCMW, de politie en andere partijen 182 nieuwe gezinnen. De sociale steunpunten gezondheid behandelden 16.657 hulpvragen. Dat zijn er 1338 meer dan in 2012. Door de crisis belanden alsmaar meer mensen onder de armoedegrens.

Ook al was het een zachte winter, toch telde het nachtopvangcentrum De Biekorf 15.198 overnachtingen van dak- en thuislozen: 1886 meer dan in 2012.

SVW
Foto LUMA

.

Nu in het nieuws