Blik op de Ruimte: kleine pufjes, grote gevolgen

Grote, trage uitbarstingen op de zon kunnen veroorzaakt worden door kleine 'pufjes' van heet gas in de corona van de zon. Dit blijkt uit 3D metingen van onze ster door de zonnesatellieten SOHO, STEREO en SDO.

mceulemans

Wetenschappers zagen tijdens de waarnemingen in januari 2013 verscheidene kleine 'pufjes' in de corona (atmosfeer van de zon) waarna er ongeveer 12 uur later een grote, trage uitbarsting in de zonnecorona op gang kwam. Daar het verschijnsel door drie verschillende satellieten werd waargenomen kon een 3D-beeld van het proces gemaakt worden waaruit de samenhang bleek.

Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met het Europlanetarium. Foto Solar Dynamics Observatory/NASA