Extra maatregelen tegen overstromingen op komst

Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos gaan vanaf 2016 bijkomende werken uitvoeren om overstromingen in de omgeving van de Nete en de Kleine Nete te beperken. Ze organiseren hierover infomarkten in Lier en Nijlen.

Van Rompaey Chris

"Bij hevige regenval, in combinatie met verhoogde waterstanden ten gevolge van stormvloed, kan er in de omgeving van de Nete en Kleine Nete wateroverlast optreden. Een betere bescherming tegen overstromingen is daarom nodig. Dat is precies het uitgangspunt van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beveiligt tegen overstromingen vanuit de Zeeschelde en haar zijrivieren. Tegelijk wil het Sigmaplan Europees beschermde natuur in ere herstellen", zegt Iris Catteeuw, communicatieverantwoordelijke Sigmaplan.

"Het Sigmaproject Nete en Kleine Nete telt ongeveer 265 hectare en omvat verschillende zones. De eerste zone, langs de Beneden Nete, ligt op het grondgebied van Lier en Duffel. Hierin liggen de twee Anderstadtgebieden, de Polder van Lier, het Hof van Lachenen en de vijvers aan Anderstadt."

"Een tweede zone, langs de Kleine Nete, is het gebied Varenheuvel-Abroek op het grondgebied van Grobbendonk, Zandhoven en Nijlen. Daar komt er vooral waardevolle natuur bij in de vorm van wetland of natte graslanden. Een deel ten zuiden van de Kleine Pulsebeek blijft voorbehouden voor landbouwactiviteiten. 's Winters kan de beek af en toe overstromen, maar zelfs dan komt alleen het natuurgebied deels onder water te staan."

"In het mondingsgebied van de Grote Nete, de derde zone van dit Sigmaproject, komt er heel wat geschikt leefgebied bij voor de roerdomp, een zeldzame rietvogel. Het onderzoek naar de concrete invulling van deze zone loopt nog."

"De werken voor dit Sigmaproject zullen niet voor 2016 worden aangevat.

Eerst moeten er nog verschillende formele procedures worden doorlopen. Als omwonende, eigenaar of gebruiker word je bij elke fase van het project geïnformeerd en krijg je inspraak. Op maandag 30 juni vindt er een infomarkt plaats in Zaal Nilania op de Kesselsesteenweg 52 in Nijlen. De dag erna volgt er een in D'Open Poort aan de Berlaarsesteenweg in Lier. Iedereen is tussen 16 en 20u meer dan welkom om het inrichtingsplan voor het gebied te bekijken en vragen te stellen aan de projectmedewerkers."

Chris VAN ROMPAEY

Foto: de Polder van Lier. FOTO Marc AertsMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio