"Voorstel toelatingsproef hoger onderwijs niet de oplossing"

Voorstel toelatingsproef hoger onderwijs niet de oplossing

"Voorstel toelatingsproef hoger onderwijs niet de oplossing"

Print
"Ik deel de zorg van rector Torfs van de KU Leuven voor betere slaagcijfers in het hoger onderwijs, maar ik ben het niet eens met de methode die hij voorstelt." Dat zegt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) zondag aan Belga. "Door het voorbeeld van het secundair beroepsonderwijs te geven wordt de indruk gewekt dat die studierichting minderwaardig is. Die stimatisering betreur ik ten zeerste."

Het uitgangspunt, het verbeteren van de slaagkansen bij de overstap van middelbaar naar het hoger onderwijs, delen Torfs en Van Hecke dus, maar over de remediëring scheiden de geesten.

Rector Rik Torfs pleitte vrijdag in een lezing voor "een bindende toelatingsproef voor studenten uit een aantal niet-aansluitende richtingen, zoals het secundair beroepsonderwijs". De proef moet het aantal mislukkingen in het eerste jaar aan de universiteit terugdringen.

"Het VSKO heeft n.a.v. de geplande onderwijshervorming alle middelbare studierichtingen gescreend op slaagkansen in het hoger onderwijs. Die resultaten zijn publiek. Ik vind het belangrijk dat scholieren ze kunnen consulteren", zegt de baas van het katholiek onderwijs.

"Daarnaast was er bij de besprekingen over de ondewijshervorming ook een akkoord om te kijken of er oriënteringsproeven kunnen komen, maar die moeten niet-bindend zijn, omdat je anders groepen uitsluit met onvoldoende toegang tot het hoger onderwijs. De oriënteringsproeven moeten dienen voor zelftoetsing van de studenten. Sommige elementen kun je trouwens niet toetsen, zoals de motivatie en de eraan gekoppelde inzet van de kandidaat-student", zegt Van Hecke.

Tenslotte vindt Van Hecke het stigmatiserend dat Torfs uitgerekend het voorbeeld van het secundair beroepsonderwijs gaf. "Torfs had ook andere richtingen kunnen noemen, zoals de humane wetenschappen. Of hij had kunnen onderstrepen dat mensen met een algemeen secundair diploma niet meteen toegang tot beroepen krijgen."

Nu in het nieuws