Subsidie voor Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide

Subsidie voor Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide

Subsidie voor Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide

Print
Kalmthout -

Natuurgebied werkt verder aan herstel van heide en vennen

Het grensoverschrijdend natuurgebied De Zoom-Kalmthoutse Heide ligt op grondgebied van Kalmthout, Essen, Putte en het Nederlandse Woensdrecht. Het gebied bedraagt in totaal 6000 hectare en haalt nu, voor de tweede keer, een Europese subsidie binnen voor een grootschalig natuurproject.


Met het nieuwe goedgekeurde project wordt het grensoverschrijdend herstel van heide, landduinen en vennen en integrale aanpak van exoten verder uitgebouwt. Ditmaal wordt er niet minder dan 3.950 hectaren aangeduid als projectgebied, wat overeenkomt met het hele habitatrichtlijngebied van Vlaanderen en Nederland in het Grenspark.

“Er zal vooral worden ingezet op het herstel van landduinen”, zegt Ignace Ledegen van Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide. “De Nolse Duinen zullen in hun oude glorie hersteld worden. Maar ook heideherstel, het maken van een natte verbinding tussen de Steertse Heide in Vlaanderen en de Groote Meer in Nederland staan centraal”, zegt hij.

Gladde slang

“Bovendien zullen de vennen Stappersven, Groote Meer in het westelijk deel en het Kleine Meer hersteld worden en zal de kwaliteit van het afstromend water naar De Groote Meer verbeterd worden. Naast het herstel van droge en natte heide verspreid in het projectgebied, zullen exotische soorten zoals Amerikaanse vogelkers en rododendron verwijderd worden. Al deze maatregelen zullen ook vogelsoorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik, dodaars, geoorde fuut, zwarte specht en wespendief helpen om in aantal toe te nemen en zullen de gladde slang en de rugstreeppad alsook andere bedreigde soorten ten goede komen.”

Gedurende vijf jaar zal de Grensparkorganisatie samen met de drie partners Natuurmonumenten, Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en bos in dit project samenwerken.
De provincie Noord-Brabant treedt op als confinancierder.

In België werden er in 2014 slechts vier projecten goedgekeurd. De Europese Commissie trekt in totaal 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten.

In een eerder project stond het heideherstel op de agenda. Open gebieden werden terug met elkaar verbonden zodat de grens tussen Vlaanderen en Nederland vervaagde en de heide zich weer kon herstellen. Eind 2011 diende het Grenspark een nieuwe aanvraag in bij Europa. Het project start op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2019.

MaT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio