Tommorrowland

Organisator Tomorrowland: "Meer slapeloze nachten dan klagers ooit zullen ervaren"

Organisator Tomorrowland: Meer slapeloze nachten dan klagers ooit zullen ervaren

Organisator Tomorrowland: "Meer slapeloze nachten dan klagers ooit zullen ervaren"

Print
Het hof van beroep beslist op 25 juni of dancefestival Tomorrowland doorgaat. Zeven buurtbewoners eisen een verbod of ondergeschikt technische maatregelen, omdat ze te veel geluidshinder vrezen. "Wij gebruiken de beste technieken, materialen en mensen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De gedachte dat het festival niet zou kunnen doorgaan, heeft me al meer slapeloze nachten bezorgd dan de klagers ooit zullen ervaren", weerlegde organisator Michiel Beers van ID&T.

Voor de tiende verjaardag van Tomorrowland plant ID&T twee festivalweekends in juli met in totaal 360.000 bezoekers. Buiten een muziektoelating van de gemeente Rumst, beschikken de organisatoren intussen over alle nodige vergunningen, maar volgens de advocate van de buurtbewoners zijn die manifest onwettig.

Partijdigheid

"Neem nu de provincie: als je van tevoren voor 48.000 euro aan gratis tickets krijgt, kan je dan later nog onpartijdig oordelen over het toekennen van een milieuvergunning? Ook de gemeenten Boom en Rumst hebben een aanzienlijke overlastvergoeding gekregen. Er hangt met andere woorden een serieuze schijn van partijdigheid over die vergunningen", stelde meester Griet Cnudde.

De provincie en de gemeenten vonden die beschuldiging onterecht en ook ID&T deed het argument als een "ongegronde complottheorie" af. Ook haar verwijt dat ze ondanks herhaalde vragen nog geen enkel plan van aanpak had gezien om de geluidsoverlast binnen de perken te houden, werd van tafel geveegd.

Geluidsoverlast

Advocaat Cnudde verweet de organisatoren voorts dat ze ondanks herhaalde vragen nog geen enkel plan van aanpak had gezien om de geluidsoverlast binnen de perken te houden. Ook dat argument zorgde voor verontwaardigde reacties. "Het staat allemaal in de milieuvergunning. ID&T maakt van de beste en nieuwste technieken gebruik om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In al die jaren dat Tomorrowland er georganiseerd wordt, werd er trouwens nog geen enkele overtreding op de geluidsnorm vastgesteld", stelde advocaat Koen Geelen.

Financiële gevolgen

Intussen is alles in gereedheid gebracht om op 23 juni met de opbouw van het festival te beginnen. Als het hof twee dagen later een verbod zou uitspreken, dan moet ID&T de boeken neerleggen. "Tomorrowland is ons leven, onze passie en we zijn er elke dag mee bezig om er het beste festival ter wereld van te maken. Ik heb al dikwijls gepiekerd over wat we nog meer hadden kunnen doen om deze procedure te vermijden, maar ik heb er geen antwoord op", zei Michiel Beers.

Ook voor de intussen al zestig bedrijven en verenigingen die de organisatoren steunen en (financieel) belangen hebben in het festival, zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Ze vroegen het hof om daar ook even bij stil te staan en om dan de overweging te maken of de hinder echt zó erg kan zijn, dat er moet ingegrepen worden.

Belga, Foto Belga