Eyskens: "Confederalisme komt dichterbij"

Oud-CVP-premier Mark Eyskens is bezorgd over de vorming van de federale regering én over de toekomst van België. “Nadat de PS iedereen voor voldongen feiten had gesteld, konden we niet anders dan de Vlaamse regering te vormen met N-VA. Maar dat maakt de zaken nog moeilijker dan ze al waren.”

jrosquin

Mark Eyskens vindt het logisch dat N-VA in de Vlaamse regering komt. “Die partij heeft overtuigend gewonnen. N-VA op Vlaams niveau negeren was 'not done'. Maar we zouden er beter Open Vld bij genomen hebben. Dat zou evenwichtiger zijn. Dit brengt N-VA en CD&V weer heel dicht bij elkaar. Sommigen binnen onze partij dromen opnieuw van een kartel en daar ben ik geen voorstander van.”

De oud-premier beseft maar al te goed dat CD&V op haar beurt de vorming van de federale regering heeft bemoeilijkt door op Vlaams niveau met N-VA scheep te gaan, zonder te weten of N-VA ook federaal mee zal besturen. “Maar we konden niet anders, nadat de PS een linkse as had gesmeed voor de Brusselse en Waalse regeringen. Iedereen keek naar ons. Helaas wordt het nu op federaal vlak nog moeilijker. Je hebt twee assen die ideologisch totaal verschillen: N-VA en CD&V aan Vlaamse kant, PS en cdH aan Waalse kant. Het beste zou zijn dat De Wever zijn afkeer voor de PS aan de kant schuift en toch in de federale regering stapt. Maar een regering met de PS en zonder staatshervorming krijgt hij nooit voorbij zijn achterban. Het zit dus muurvast.”

Duur

Eyskens hoopt daarom op een klassieke tripartite, maar vreest de impasse. “Begin mei heb ik voorspeld dat de drie gewestregeringen eerst los van elkaar zouden worden gevormd en dat de federale regeringsvorming daardoor totaal in de modder zou verzanden. Met als gevolg dat de financiële markten en Europa opnieuw nerveus zullen worden. Dan zie ik het gebeuren dat de Vlaamse minister-president – Bart De Wever, bijvoorbeeld – een vergadering belegt met zijn Waalse en Brusselse tegenhanger om te bekijken wat we op Belgisch niveau nog gaan samen doen. Ik vind dit een gevaarlijk scenario. De PS heeft met vuur gespeeld en het confederalisme dichterbij gebracht.”

Raf Liekens Foto PN

Vastgoed

Jobs in de regio