Gezinsvervangend tehuis De Klokke bouwt via alternatieve financiering

Gezinsvervangend tehuis De Klokke bouwt via alternatieve financiering

Gezinsvervangend tehuis De Klokke bouwt via alternatieve financiering

Print
Sint-Niklaas - Gezinsvervangend tehuis De Klokke plant op de Gerdasite in de Abingdonstraat twaalf flats voor personen met een beperking. Een startkapitaal van 500.000 euro haalde de organisatie bijeen met de hulp van bedrijven, families en sympathisanten.

De Klokke organiseert al 25 jaar diverse vormen van woonondersteuning voor volwassenen met een beperking: van beschermd wonen tot voltijdse opvang. Aangezien die vraag naar opvang en begeleiding steeds verder stijgt en de overheid steeds minder investeert in voorzieningen, besloot de organisatie zelf de schouders te zetten onder een privéinitiatief.

Via een alternatieve financieringsvorm haalden ze een startkapitaal van liefst 500.000 euro bijeen. "We deden een oproep aan bedrijven en de familie van onze cliënten," licht directeur Bob Lenssens toe. "De mensen die hebben geïnvesteerd - opmerkelijk genoeg waren dat vooral manteldragers wiens familielid niet langer op een wachtlijst staat - zijn nu aandeelhouder van ons bouwproject."

De bewoners van de twaalf flats zullen een zo zelfstandig mogelijk bestaan leiden, zonder in te boeten op een professionele begeleiding. "Bedoeling is onze klanten met een licht zorgprofiel door te schuiven naar de flats, zodat de voorzieningen in De Klokke zich volledig kunnen focussen op mensen die meer zorg nodig hebben", vult Lenssens aan.

Lenssens beseft ook dat -hoe waardevol het bouwproject ook is - het slechts een druppel op een hete plaat is. Momenteel staan 22.000 mensen met een beperking, van alle mogelijke zorggraden, op een wachtlijst. In het Waasland hebben 800 mensen nood aan dringende zorg en ondersteuning.

Lees meer in Gazet van Antwerpen- Editie Waas & Dender

Sophie Pycke

Foto Stefaan Van Hul

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio