De Wever grijpt kans die Muyters miste

Racisme in het Antwerpse politiekorps: het is een verhaal dat niet voor het eerst opduikt. Dit weekend publiceerde De Standaard zeven getuigenissen van agenten van allochtone origine die discriminatie door collega’s hebben ervaren. Ze doen dat anoniem omdat ze represailles vrezen wanneer ze hun verklaringen met naam en toenaam zouden doen.

ikerremans

Racisme hoort niet thuis in onze samenleving. Nergens, en al zeker niet in een organisatie die racistische handelingen moet opsporen en verbaliseren, zoals de politie. Maar aangezien racisme overal woekert, is het logisch dat dat ook het geval is in een korps waar 2600 mensen werken. Van hen is overigens slechts twee procent van allochtone origine, terwijl datzelfde geldt voor een derde van de Antwerpse bevolking. Het korps is dus in de verste verte geen afspiegeling van die bevolking. Daar is een aantal goede redenen voor, maar er moet wel aan worden gewerkt, want het is geen gezonde situatie.

De reactie van korpschef Serge Muyters was dit weekend nogal ongelukkig. Muyters zegt nu weliswaar dat hij een intern onderzoek start, maar hij wilde niet meewerken aan het krantenartikel. Volgens hem ging het om verhalen van voor zijn tijd. Zelf heeft hij naar eigen zeggen nooit een klacht wegens racisme ontvangen.

Met deze verklaring zou de korpschef de suggestie kunnen wekken dat hij het probleem ontkent of minimaliseert, wat ik niet geloof. Voor hetzelfde geld had Muyters de gelegenheid kunnen aangrijpen om racisme binnen zijn korps in alle toonaarden te veroordelen en om te vertellen op welke manier hij er actie tegen onderneemt. Die kans heeft hij gemist.

Burgemeester Bart De Wever, die politiek verantwoordelijk is voor de lokale politie, deed dat gelukkig niet. Hij noemt racisme onaanvaardbaar, wijst terecht op de voorbeeldfunctie van het politiekorps en geeft nog mee dat een werkgroep van autochtone en allochtone agenten op zoek gaat naar oplossingen voor de problemen.

Een van die oplossingen is het vermeerderen van het aantal agenten van allochtone origine, zodat het geen vreemde eenden in de bijt blijven. Dat moet perfect haalbaar zijn. Enkele jaren geleden leverde een succesvolle rekruteringscampagne liefst 304 allochtone kandidaten op. Dat jonge mensen van allochtone origine niet voor de politie zouden willen werken, is dus een vooroordeel.

door Lex Moolenaar

Vastgoed

Jobs in de regio