Antisemitisme is helaas nog lang niet dood

De moord op twee Israëlische toeristen en mensen van het Joods Museum in Brussel herinnert er nog maar eens aan dat antisemitisme en terrorisme nog lang niet uitgeroeid zijn. De twee kwalen blijven de kop opsteken, vaak wanneer iedereen dat het minst verwacht. Precies daarom is de aanslag zo'n schok. Dergelijk nietsontziend terrorisme hebben we hier niet meer meegemaakt sinds de aanslag in de Hoveniersstraat in Antwerpen in 1981.

DTI

strong>

Laat niemand eraan twijfelen dat de moord te maken heeft met antisemitisme. Joodse mensen treffen was de enige bedoeling van de dader(s). En ze moesten worden getroffen alleen omdat ze Joods zijn. Dat maakt de moord zo verwerpelijk en daarom zijn de verontwaardiging en de afschuw wereldwijd zo groot. De boodschappen van de Franse president François Hollande, de Britse premier David Cameron of de Nederlandse minister-president Mark Rutte maken duidelijk dat zij beseffen dat de volgende keer Joodse burgers van hun land evengoed het slachtoffer kunnen zijn.

Voorlopig is er geen spoor van de dader en is niet duidelijk wie of welke groep achter de terreurdaad zit. Het is dus nog gissen naar het motief dat de daders inroepen. Of ze menen dat er een band is met de situatie in het Midden-Oosten, blijft dus een open vraag. Veel verschil maakt dat niet uit. Het Midden-Oosten, en meer bepaald de situatie van de Palestijnen, wordt door sommigen te vaak als excuus gebruikt voor hun terreurdaden, terwijl het lot van de Palestijnen hen in feite koud laat.

Toen Osama Bin Laden zijn aanslagen opeiste in naam van de Palestijnen, merkte de Palestijnse onderhandelaar Nabil Shaath terecht op: "Vijf minuten geleden herinnerde hij zich plots dat Palestina bestaat." Niemand zal het lot van de Palestijnen verbeteren door onschuldige Israëlische burgers dood te schieten.

Maar het blijft een feit dat de situatie van de Palestijnen onduldbaar is en dat daarvoor zo spoedig mogelijk een rechtvaardige oplossing moet worden gevonden. De onbuigzame houding van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft alle westerse bemiddelingspogingen doen stranden en de kwestie nog uitzichtlozer gemaakt. Dat is alleen de voedingsbodem voor nog meer haat. Geweld leidt tot meer geweld, een doorbraak in een conflict bereiken kan alleen door te onderhandelen. Echt onderhandelen.

door Paul De Bruyn

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER