Werkloosheid

De werkloosheid steeg in april lichtjes. Vorige maand zaten 407 Arendonkenaars zonder job, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van april 2013. De negatieve trend is vooral te wijten aan een stijging van 6,2 procent bij de 50-plussers. Opvallende cijfers ook bij de langdurig werklozen. Daar steeg het percentage met 18,7 bij de categorie langer dan twee jaar werkloos. Het aandeel allochtone werklozen daalde dan weer fors tegenover vorig jaar. RJA

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio