"Putte wordt nog steeds bestuurd"

Putte wordt nog steeds bestuurd

"Putte wordt nog steeds bestuurd"

Print
Putte - De afgelopen dagen moest de gevallen bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA het bestuur van de gemeente verderzetten in uiterst delicate omstandigheden. Ondanks alles verloopt dat volgens burgemeester Chris De Veuster (CD&V) vlot.
De huidige burgemeester zegt wel erg aangeslagen te zijn op persoonlijk vlak. "Anderzijds ben ik niet het type dat zo vlug opgeeft, al zal ik wat moeten afwachten wat de toekomst brengt. Ik wil niet vol frustraties en verbitterdheid in de gemeenteraad zitten, want dat heeft geen zin. Dat is voor mij momenteel nog niet duidelijk en moet nog bezinken. Mijn steun aan de fractie en de Putse bevolking blijft uiteraard. Ik ben dit engagement aangegaan en ben niet diegene die zoiets zomaar verbreekt. Wij zullen ons in de partij bezinnen over hoe wij ons opnieuw versterken."

Cathy Berx

Tot er meer duidelijkheid komt over de individuele bemiddelingsgesprekken met provinciegouverneur Cathy Berx, blijft het huidige college instaan voor het dagelijks bestuur van de gemeente. "De jongste collegezitting is goed verlopen", bevestigt de burgemeester. "Wij doen ons werk, want het is niet zinvol om op dit moment spelletjes te spelen, of niet te willen meewerken. Zolang deze situatie duurt, blijf ik in functie en blijf ik ook mijn taken uitvoeren."

Het was slechts enkele uren voor de gemeenteraad van 9 mei, waarop de onbestuurbaarheid werd vastgesteld, dat schepen Chris Bosmans onverwacht de CD&V-fractie verliet. Voorbije vrijdagavond liet voormalig CD&V-coalitiepartner N-VA weten voortaan met Open Vld in zee te gaan. "Ik denk wel dat iedereen professioneel genoeg is om te beseffen dat ons werk nu moet blijven doorgaan", reageert eerste schepen Jeroen De Cuyper (N-VA).

"De collegezitting op maandag was misschien wat koeltjes, maar alles is probleemloos verlopen. Onze partij staat er garant voor dat wij ons werk in alle omstandigheden verderzetten. De werking van de gemeente gaat voort en niemand heeft allicht de bedoeling om die plat te leggen. Wij zijn bij het begin van deze legislatuur aan de rit begonnen om zes jaar met het huidig bestuur uit te doen, maar konden helaas niet inschatten dat interne problemen bij CD&V daar anders over zouden beslissen. Tot voor het vertrek van Chris Bosmans (CD&V) hadden we ook geen reden om aan te nemen dat het verhaal deze wending zou nemen."

"Wij hebben wel degelijk bestuurd, beslissingen genomen en projecten opgestart", gaat burgemeester de Veuster verder. "En bovendien hebben we in moeilijke financiële omstandigheden ook een meerjarenplan en een visie voor de toekomst vastgelegd."

Indien, voorlopig hypothetisch, maar mathematisch niet onwaarschijnlijk, Open Vld en N-VA de gemeente gaan besturen, zullen zij volgens de burgemeester hierdoor toch moeten werken binnen de krijtlijnen die CD&V mee heeft uitgezet voor de komende jaren. "De budgetten in de meerjarenplannen liggen zo goed als vast, dus de ploeg die verder zal besturen, is hieraan gebonden. Ze kunnen natuurlijk wel eigen accenten leggen. Gelukkig is de kans dat de financiële situatie van de gemeente opnieuw ontspoort daardoor veel kleiner. Uiteindelijk komt het erop neer dat het huidige bestuur het grootste werk heeft geleverd. Het toekomstige bestuur kan daar nu op voortborduren. Verder vind ik het opmerkelijk dat N-VA zegt het bestuursakkoord verder uit te willen voeren. Dit heeft een positieve kant, namelijk het bewijs dat we het uiteindelijk toch niet zo slecht voorhadden."

Geen tabula rasa

Open Vld-fractieleider Peter Gysbrechts beschouwt het als evident dat een toekomstig bestuur het huidige meerjarenplan niet zomaar in de vuilbak zou werpen. "Er is hard aan gewerkt door de diensten en er zijn voldoende mogelijkheden opengelaten zodat een toekomstig bestuur nog alle kansen krijgt om eigen accenten te leggen en eventuele verschuivingen te doen. Het heeft geen zin om tabula rasa te maken en alles zomaar van tafel te vegen." Veder vindt Gysbrechts het te vroeg om in detail te treden over hoe het toekomstige bestuur van Putte er zou kunnen uitzien. "Het dossier is in behandeling bij de gouverneur. Wij vertrouwen erop dat zij snel en adequaat handelt."

Kristof Van Rompaey
Foto Marc Aerts

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio