Nieuw fietspad op Noordersingel

Nieuw fietspad op Noordersingel

Nieuw fietspad op Noordersingel

Print
Het Agentschap Wegen en Verkeer legt al in 2015 een nieuw fietspad aan langs de Singel tussen de Stenenbrug en de Schijnpoortweg. Ondertussen ontstaan door de massa fietsers elke ochtend tijdens de spitsuren chaotische situaties aan de kruispunten met de Singel.

De aanleg van het nieuwe fietspad langs de Singel tussen de Stenenbrug en de Scheldekaaien is bijzonder vlot verlopen. “Opmerkelijk is dat over de werken weinig commotie was hoewel ze verkeershinder veroorzaakten”, zegt Laurens Hermans, afdelingshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen. “Ondertussen heb ik de indruk dat er meer fietsers langs de Singel rijden. Dit is een aanvoelen, maar ik wil dit wel objectiveren via een onderzoek.”

Het nieuwe Singelfietspad is deze zomer klaar. Door het vlotte verloop van de werken is het agentschap bezig met een nieuwe aanbesteding voor het tweede deel van de Singel, van de Stenenbrug tot aan de Schijnpoortweg. De aanleg zou dan in 2015 starten.

Kruispunten niét aangepakt

Opmerkelijk is wel dat de kruispunten aan de Singel niet werden aangepakt, alhoewel de toevloed van fietsers voor chaotische situaties zorgt. En die kunnen gevaarlijk zijn.“Bijna alle kruispunten van de Singel zijn een probleem op het vlak van veiligheid en comfort”, zegt voorzitter Renaat Van Hoof van Fietsersbond Antwerpen.

“Ze kunnen de toevloed aan fietsers niet slikken. Het kruispunt met de Grotesteenweg is complex. Als je meer ruimte maakt voor de fietsers, dan gaat dat ten koste van een ander vervoermiddel. Toch zou met een beetje puzzelen nog wat mogelijk zijn.”

Laurens Hermans van het Agentschap Wegen en Verkeer beseft dat de kruispunten een probleem zijn. “Door de beperkte budgettaire ruimte gaven we de prioriteit aan de aanleg van de fietspaden”, zegt hij. “De kruispunten zijn zeer complex, zeker die met de Grotesteenweg. Een heraanleg vraagt veel studiewerk en dus tijd. Het is wel onze ambitie om de kruispunten aan te pakken zodra het fietspad aan de Noordersingel klaar is.”

SVW
Foto WH (het kruispunt van de Singel met de Grote Steenweg)

.

Nu in het nieuws