Moet er een zevende staatshervorming komen? (poll)

De nieuwe federale regering wordt een regering die zich prioritair met de sanering van de overheidsfinanciën en de sociaaleconomische hervormingen (pensioenen, werkloosheid, loonvorming) zal bezighouden. Alle partijen willen dat, ook de N-VA. Daar is geen discussie meer over.

Het neemt niet weg dat N-VA vragende partij blijft voor een zevende staatshervorming om te komen tot confederalisme. Dat houdt in dat de gewesten en gemeenschappen voor alles bevoegd worden en daarna afspreken wat ze nog samen op het federale (Belgische) niveau willen doen. Defensie zou daar een mooi voorbeeld van kunnen zijn.

Wat vindt u? Moet er een zevende staatshervorming komen of is het goed zoals het nu is en vergeten we die zevende staatshervorming?

ED, Archieffoto

Nu in het nieuws