Stad vormt kerk om tot woonsite

Er wacht de Paterssite een nieuwe toekomst. Het stadsbestuur heeft zowel het klooster, de Heilig Hartkerk als zaal Familia aangekocht. Een technisch onderzoek moet uitwijzen hoe de site naar een project voor collectief wonen kan worden omgevormd.

drombouts

Sint-Niklaas bereidt zich voor op een derde stadsvernieuwingsproject, na de VTS-site en het Sint-Rochushof. De Paterssite in de Truweelstraat stond al een tijdje te koop, en onlangs kwam het stadsbestuur tot een akkoord met de drie eigenaars: de kerkfabriek, de Minderbroeders en de vzw Parochiale Werken.

De Minderbroeders, van wie er nog vier in het klooster verblijven, stelden wel de voorwaarde dat de nieuwe bestemming in het verlengde moet liggen van de huidige en er dus een project collectief wonen wordt opgestart, ten gunste van de buurt. Duurzaamheid, een openbare buurttuin en een kwaliteitsvolle groene en sociale leefruimte staan voorop.

In die collectieve woonvorm zou plaats zijn voor ongeveer veertig woonentiteiten. Of er ook in de kerk zal kunnen worden gewoond, is nog niet duidelijk. “Om dat vraagstuk op te lossen, moeten we creatieve architecten raadplegen”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a).

De verkoopprijs van de totale site, die 6200 m² groot is, bedraagt iets meer dan 1,2 miljoen euro. De stad financiert de aankoop met subsidies van het federaal grootstedenbeleid.

SOPY

Foto Stefaan Van Hul

MEER OVER Sint-Niklaas

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Jobs in de regio