1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Ringland groeit uit naar Antwerpse rand

In Borgerhout, Zwijndrecht en Mortsel voerden goed 900 mensen actie voor Ringland. De actiegroepen Ringland, stRatengeneraal, Ademloos en plaatselijke drukkingsgroepen toonden dat ze op één lijn staan want, zegden ze, “mobiliteit stopt niet aan gemeentegrenzen.”

ikerremans

Zondag maakten circa 150 Zwijndrechtenaren tijd om een overkapping te eisen van de E17, die de deelgemeenten Zwijndrecht en Burcht van elkaar scheidt. “De snelweg ligt bovendien op een wal van 5 meter hoog”, zegt Steven Vervaet van Ademloos2070. “Die legt een deken van lawaai over de omgeving.”

Dat werd ook pijnlijk duidelijk aan de afrit Borgerhout, waar 400 toeschouwers een honderdtal drummers aanmoedigden. Onder impuls van Ringland - dat mensen aanspoort om te laten zien wat ze willen doen als de overkapping er echt komt - wilden drummers het geluid van de Ring overstemmen.

Dat lukte slechts gedeeltelijk. “Op het viaduct over de Ring hoor je de drummers niet meer”, beaamde Wietse Vermeulen, zoon van initiatiefnemer Peter Vermeulen van Ringland. “We staan niet meer stil bij het geluid dat de Ring veroorzaakt. Het is een soort van gewenning. Zo’n optreden van drummers zou op een andere plaats voor overlast zorgen.”

Horizon

Zaterdag werd de vlag van Ringland geplant in Mortsel. “Vandaag ligt Mortsel in Ringland”, zei Wim Van Hees in zijn toespraak op het stadsplein. Daarmee legde hij de strategie van de actiegroepen bloot.

“Niet alleen Antwerpen, ook de randgemeenten moeten worden betrokken. Het is goed dat men ook elders beseft dat het probleem niet uitsluitend Antwerps is. Je hoeft niet in Antwerpen te wonen om onze petitie te ondertekenen”, aldus Van Hees.

Lees meer in Gazet van Antwerpen: http://onlinekrant.gva.be

JVB Foto Dirk Kerstens

MEER OVER Mortsel