N-VA minister geeft subsidie voor sloop bedrijfspand

N-VA minister geeft subsidie voor sloop bedrijfspand

N-VA minister geeft subsidie voor sloop bedrijfspand

Print
Turnhout - Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters kent een subsidie toe voor de sloop van een leegstaand bedrijfspand aan de Bareelstraat in Turnhout.
Hij tekende daarvoor op 14 mei 2014 een ministerieel besluit. Op de vrijgekomen ruimte komen 100 nieuwe serviceflats en 12 appartementen. Het betreft brownfieldproject 74 "Turnhout Stationsomgeving". De subsidie bedraagt 134 951,45 euro of 30% van de geraamde kosten voor de sanering van de site.

Het perceel is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in woongebied en gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. Het project ligt in het GRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout. Philippe Muyters: "De Vlaamse overheid wil haar steentje bijdragen aan de bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Het vernieuwingsproject draagt bij tot een hoogwaardige invulling aan de omgeving van het NMBS-station."

Toon Verheijen
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio