Ook joden hebben leerplicht

Print
Enkele joodse vzw’s die het decreet over thuisonderwijs aan banden wilden laten leggen, hebben bot gevangen bij het Grondwettelijk Hof. Het decreet verplicht leerlingen die de eindtermen niet halen, zich in te schrijven in een erkende school.

Het was de joodse Mosje Friedman (foto) die enkele procedures startte over het feit dat zes van zijn acht kinderen niet toegelaten werden in de erkende joods-orthodoxe scholen. Daardoor zorgde hij ervoor dat de bijbelscholen in het nieuws kwamen.

De kinderen van Friedman werden volgens de man geweigerd omwille van het antizionistische karakter van hun vader. Na enkele procedureslagen kon Friedman in juni van vorig jaar afdwingen dat zijn kinderen ingeschreven mochten worden in de Jesode-Hatora-Beth-Jacobschool in de Lange Van Ruusbroecstraat.

In oktober van vorig jaar kwam Friedman vrijwillig tussen in een kort geding in de Antwerpse rechtbank. Daar hadden 1269 ouders van joodse kinderen onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) gedagvaard. Ze eisten 6,345 miljoen euro per dag dat het decreet over thuisonderwijs niet geschorst werd. En dat tot het Grondwettelijk Hof beslist had of dat decreet al dan niet indruist tegen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs.

Eindtermen

Het decreet in kwestie bepaalde dat de kinderen die thuisonderwijs volgen, of ingeschreven waren in joodse bijbelscholen, de eindtermen moesten halen. Gebeurde dat niet, dan moesten de kinderen ingeschreven worden in een erkende school.

De controle zou uitgevoerd worden door de kinderen op hun elfde en vijftiende een examen te laten afleggen bij de Vlaamse Gemeenschap. Friedman stelde toen dat bijbel- en shariascholen tot armoede en criminaliteit zouden leiden omdat de kinderen nooit toegang zouden krijgen tot de arbeidsmarkt.

“Het decreet is geen inbreuk op de vrijheid van onderwijs of op de godsdienstvrijheid, maar een controlemiddel op de leerplicht”, aldus Friedman. Het Grondwettelijk Hof volgde die redenering en laat het decreet niet schorsen.

In een reactie bij persagentschap Pagia reageert onderwijsminister Smet op de beslissing. “Ik ben blij dat het Grondwettelijk Hof mijn maatschappelijke bekommernis om kwaliteitsgaranties voor het huisonderwijs in te bouwen, definitief valideert.”

SARE

Archieffoto Jan Van der Perre

Nu in het nieuws