Belg wil dringende aanpak klimaatverandering

Belg wil dringende aanpak klimaatverandering

Belg wil dringende aanpak klimaatverandering

Print
De grote meerderheid van de Belgen wil een dringende aanpak van de klimaatverandering. Dat blijkt uit de derde nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid. Uit het onderzoek komt onder andere ook naar voor dat de Belgen steeds meer gebruik maken van overheidssteun voor energiebesparende maatregelen en grotere inspanningen van de overheid verwachten om klimaatverandering tegen te gaan.

Het milieu blijft de voornaamste bezorgdheid van een grote meerderheid (75%), meer nog dan gezondheidsproblemen, onveiligheid, werkloosheid en armoede of sociale uitsluiting. Zeventig procent van de respondenten maakt zich zorgen over klimaatverandering.

Tachtig procent vindt dat klimaatverandering een probleem is dat dringend moet worden aangepakt. Slechts 8 procent denkt dat er geen klimaatverandering is, of dat het om een louter natuurlijk verschijnsel gaat (12%). De grootste inspanningen worden verwacht in de industrie (91%) en het vrachtvervoer (77%), maar ook in het personenvervoer (58%). Slechts 39 procent stelt dat de gezinnen thuis ook hun steentje moeten bijdragen.

Slechts de helft van de Belgen is tevreden (en slechts 5% zeer of uiterst tevreden) over de inspanningen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. 38 procent stelt bij de verkiezingen "zeker rekening te zullen houden" met klimaatstandpunten.

De FOD ondervroeg voor het onderzoek 1.500 Belgen. Met de enquête wil de dienst Klimaatverandering een beter inzicht krijgen in de kennis en houding van het grote publiek over de klimaatproblematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen ten aanzien van het beleid.

Foto Photo News

.

Nu in het nieuws