Oplossing voor Pastorij

Print

Oplossing voor Pastorij

Essen -

Dienst Natuurbeleid maakt landschapsbeheersplan op

Het college besliste op voorstel van schepen van Duurzaamheid, Leefmilieu en Groenbeleid Helmut Jaspers (sp.a) om een landschapsbeheerplan te laten opstellen voor de site aan De Oude Pastorij. Die ligt er momenteel verwaarloosd en vervuild bij.
Het gebouw van de Oude Pastorij is met het park sinds 13 juli 1972 als monument gerangschikt. Maar de vest van de Oude Pastorij is al jaren voor vele Essenaren een doorn in het oog. Ze ligt er vervuild bij, de oevers kalven af en er ontbreekt een aangepaste oeverbeplanting. Ook het park van de Oude Pastorij kan beter. Het afval, vooral hout, moet op termijn uit de vest verwijderd worden, maar er dient zeker ook een globale langetermijnvisie opgemaakt te worden. Daarom maakte de dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid van het provinciebestuur een beheersplan op, dat een leidraad moet zijn voor het opwaarderen van de site en voor beheer van het gebied gedurende een periode van 27 jaar.

Stoerwoud

Het project gaat volgend jaar maart van start. Het definitieve plan zou tegen april 2016 klaar moeten zijn. In de loop van de opmaak van het plan worden uiteraard ook alle potentiële gebruikers van de site gehoord. Vanaf dan kan op basis van het landschapsbeheersplan 'Omgeving Oude Pastorij' ook een subsidie van 70 procent aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van oeverbeschoeiïng rond de vest en kan worden bekeken hoe er opnieuw stroming en meer zuurstof in het water kunnen gebracht worden.

Tegelijkertijd worden de nodige voorbereidingen getroffen om tegen 2017 ook de speeltuin, die eveneens binnen de beschermde site ligt, op te waarderen naar natuurlijke speeltuin, een 'Stoerwoud'.

MaTi
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio