Ringland doet massale wave op 24 mei

Ringland doet massale wave op 24 mei

Ringland doet massale wave op 24 mei

Print
Ringland vraagt aan alle politieke partijen om uiterlijk drie dagen voor de verkiezingen het nieuwe stappenplan voor de overkapping van de Antwerpse Ring te ondertekenen. Op zaterdag 24 mei brengt de beweging verslag uit tijdens een actie op tien bruggen boven de Ring. Opmerkelijk: tijdens het persmoment dat Ringland donderdagochtend had georganiseerd, waren ook de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal vertegenwoordigd.

Ringland vraagt aan alle politieke partijen om nog voor de verkiezingen van 25 mei een nieuw driestappenplan te ondertekenen. Peter Vermeulen: “Eén: neem Ringland op als prioriteit in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Twee: bestudeer het plan grondig in de MER-studie van de A102/R11bis, de geplande nieuwe verbindingswegen tussen Wommelgem en Wilrijk. En drie: richt via het regeerakkoord een onafhankelijke stuurgroep op die de opdracht krijgt om een synthese te maken van alle bestaande voorstellen en een advies uit te brengen over een toekomstplan voor de mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling op en rond de Ring.”

“Of Ringland compatibel is met Oosterweel, dat moet nog worden onderzocht. Ons lijkt het twijfelachtig, omdat we niet zien hoe de aansluiting met Oosterweel moet worden gemaakt en welke consequenties dat heeft voor de ruimte in de omgeving.”

Bruggen

Ringland heeft inmiddels ruim 15.000 fans op Facebook en krijgt de steun van honderden academici en andere professionals uit talloze disciplines in heel Vlaanderen.

Zondag 18 mei plant de beweging een Drum Battle met zoveel mogelijk slagwerkers. Zaterdag 24 mei vindt het slotmoment plaats van haar succesvolle vlagplantactie. Die dag wil Ringland een massale wave organiseren op tien bruggen boven de Ring tussen Zwijndrecht en Ekeren.

STANDPUNT: Antwerpen beleeft een fluwelen revolutie

LM
Foto Dirk Kerstens

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring