Ringland: "Stop welles-nietesspelletjes"

De initiatiefnemers van het Ringlandproject, dat de volledige overkapping van de Antwerpse ring nastreeft, vragen aan alle Vlaamse politieke partijen om een concreet stappenplan richting de realisatie van Ringland mee te ondertekenen. Ze worden daarin gesteund door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal.

ikerremans

Tegelijkertijd zeggen die drie organisaties tijdelijk de welles-nietesspelletjes te willen stoppen rond bijvoorbeeld het al dan niet combineerbaar zijn van Ringland met de Oosterweelverbinding. Uitsluitsel daarover moet na de verkiezingen volgen met een onafhankelijk onderzoek, klinkt het.

Draagvlak

Het idee van een overkapte Antwerpse ring is niet nieuw, maar het erg concrete Ringlandproject won de voorbije weken razendsnel aan populariteit. Zo daagden er onlangs meer dan duizend geïnteresseerden op bij de voorstelling van het plan in De Roma. Ook de meeste politieke partijen verklaarden intussen het idee niet ongenegen te zijn, maar er is grote verdeeldheid over de financiering ervan, de vraag of het (mee) de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen kan oplossen en het mogelijke conflict met de geplande Oosterweelverbinding.

De mensen achter Ringland willen nu die discussies tot na de verkiezingen uitstellen, maar vragen wel dat alle partijen kleur bekennen rond hun project. In hun stappenplan vragen ze om Ringland als prioriteit op te nemen in het volgende Vlaamse regeerakkoord en het project volwaardig te onderzoeken in de geplande MER-studie rond de tangenten A102/R11bis en tot dan het GRUP van de Oosterweelverbinding op te schorten.

Tot slot zouden de partijen akkoord moeten gaan met het aanstellen van een onafhankelijke, multidisciplinaire groep experts die in samenspraak met alle betrokkenen een syntheseonderzoek moeten voeren rond de Antwerpse mobiliteit, leefbaarheid en stadsvernieuwing.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring