Autoloze dag

De gemeenteraad boog zich op de vorige bijeenkomst over het voorstel dat Jos Verdyen (CD&V) indiende. Hij stelde voor om de autovrije zondag van 21 september ook in te voeren in Haacht. De raad keurde het voorstel goed met eenparigheid van stemmen. IRi

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio