Verlegging voetweg

De gemeenteraad heeft de bestendige deputatie van Vlaams Brabant verzocht om de verlegging van voetweg 31 in Hever goed te keuren. Die voetweg ligt aan de sociale verkaveling van Providentia. Een deel van de Heverveldweg valt in het verkavelingsplan. De gemeente wil dat de doorgang voor landbouwvoertuigen mogelijk blijft en dat het wegtracé daaraan aangepast wordt. JD

Beyaert Griet


Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio